artikel

Grolsch krijgt toestemming voor brouwerij in Boekelo

Café

ENSCHEDE – Grolsch verwacht nog voor het einde van dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van een nieuwe brouwerij in Boekelo. Dat is mogelijk geworden door een voor de onderneming positieve uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor de bierfabriek. Dat heeft het concern woensdag bekendgemaakt. Grolsch rekent erop dat het eind 2003 kan beginnen met het brouwen van bier in Boekelo.

De brouwerij in Groenlo kan dan begin 2004 worden gesloten en de brouwerij in Enschede-Noord, die vorig bij de vuurwerkramp zware schade opliep, vervolgens in 2005.
Bestemmingsplan
Met de bouw van de nieuwe brouwerij is een investering gemoeid van 225 miljoen euro. Het moderniseren van de huidige brouwerijen in Groenlo en Enschede zou een investering vergen van 180 miljoen euro, tekent een woordvoerder van het concern hierbij aan.
De capaciteit van de Boekelose brouwerij wordt 3,2 miljoen hectoliter. Dat kan vrij gemakkelijk worden uitgebreid tot 4 miljoen hectoliter en op termijn door uitbreiding van de nieuwbouw tot 6 miljoen hectoliter. Vorig jaar produceerde Grolsch in totaal 2,96 miljoen hectoliter. De onderneming heeft lang moeten wachten op de definitieve beslissing over het bestemmingsplan. Grolsch nam in februari 1998 het ‘nieuwbouwbesluit’. Volgens de planning van destijds zou de brouwerij rond deze tijd bier produceren.

Dwars
Een plaatselijke belangenvereniging die strijdt voor het behoud van het oorspronkelijke karakter van het dorp Boekelo (gemeente Enschede) en een aantal particulieren lagen echter dwars. Zij begonnen bij de Raad van State een bodemprocedure tegen wijziging van het bestemmingsplan. Die procedure is nu in het voordeel van Grolsch beslecht. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.
De brouwer moet nog een hindernis slechten. Die betreft de milieuvergunning voor de nieuwe vestiging in Boekelo. Hiertegen loopt bij de Raad van State nog een bodemprocedure. De onderneming rekent erop dat ook deze horde kan worden genomen. ‘De vooruitzichten zijn goed’, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel