artikel

‘Financieringen soms niet verantwoord

Café

Het aantal kleine cafés neemt af, stelt KHN-directeur Lodewijk van der Grinten. Hij wil iets doen aan te gemakkelijk verstrekte financieringen. Aldus Van der Grinten in het sectorrapport Visie op Vrijetijdsindustrie.

‘Financieringen soms niet verantwoord

‘De kleinere drankverstrekkers, dat is al jaren een dalende markt. We moeten eerlijk zijn: te gemakkelijke toetreding tot de sector wordt ook in de hand gewerkt door brouwerijen, die leverancier zijn en tegelijkertijd financieringen en hypotheken verstrekken die in sommige gevallen eigenlijk niet verantwoord zijn.’ Aldus Van de Grinten in het sectorrapport Visie op Vrijetijdsindustrie, dat ABN-AMRO vorige week uitbracht.

Volgens de KHN-directeur worden over dit onderwerp met de brouwerijen ‘constructieve gesprekken’ gevoerd. ,,In onze sector zijn, vergeleken met andere delen van de markt, twee keer zo veel starters die het na vijf jaar niet hebben gered. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook van Koninklijke Horeca Nederland, banken en brouwerijen, om daar iets aan te doen.’’

ABN-AMRO is duidelijk over het verstrekken van onverantwoorde geldleningen. ,,Wij financieren geen verliezen’’, aldus Sasja van As, sector banker vrijetijdsindustrie. Op de vraag of het aantal financieringen in de horeca in het algemeen en in de cafésector in het bijzonder zijn teruggelopen, kan en/of wil ze geen antwoord geven. ,,Er liggen geen boycotten, behalve op coffeeshops. Verder kijken we scherper naar de risico’s, maar dat zal bij andere banken hetzelfde zijn.’’

Hoopgevend

Enigszins hoopgevend is de toevoeging ‘We zitten niet stil’. Van As zegt ‘juist nu’ bezig te zijn met enkele ondernemers in de natte sector.,,Dat zijn leuke initiatieven waarbij het gaat om tonnen en miljoenen.’’

Haar werkgever verwacht dat de omzet van cafébedrijven dit jaar verder daalt door de slechte economische vooruitzichten en het lage consumentenvertrouwen. Ook debet zijn volgens ABN-AMRO ‘schuurfeesten, festivals en thuisdrinkers’. Verder zijn er stijgende kosten (accijnsverhoging alcohol, verloning, inkoop). ‘Met dalende volumes in het vooruitzicht zal de ondernemer huiverig zijn kosten door te berekenen en prijzen al te ver omhoog te schroeven’. Dit betekent dus een grotere druk op het bedrijfsresultaat.

Nóg een hoopvolle opmerking van Van As in het rapport: ‘Een gemiddeld Nederlands huishouden geeft 20 tot 25 procent van zijn vrij besteedbare inkomen uit binnen de sector vrije tijd. De onzekerheid, veroorzaakt door de huidige financiële crisis, brengt hierin geen verandering. Zoals bleek tijdens de crisis in de jaren ’30. Toen bezuinigden consumenten eerder op huishoudelijke artikelen en producten die minder zichtbaar waren voor de buitenwereld.’

Het complete rapport is hier downloaden.

Reageer op dit artikel