artikel

Aansluiten reinigen bierinstallatie

Café

Het goed aanslaan van een nieuw fust bier vergt enige handigheid. Het goed en tijdig (laten) reinigen van leidingen vraagt ook om discipline. Als u de hygiëne aan de laars lapt, neemt de kwaliteit van uw bier snel af.

Aansluiten reinigen bierinstallatie

Tip 1

Controleer bij het aansluiten van het fust eerst datum en verwijder daarna de plastic dop van het biervat.

Tip 2

Reinig vervolgens de koppeling met borstel en water. Plaats de koppeling op het fust.

Tip 3

Open nu eerst het koolzuurkraantje, waardoor het koolzuur in het fust stroomt. Open het bierkraantje op de fustkoppeling.

Tip 4

Maak koppelingen die u niet gebruikt schoon met warm water (niet te heet!) en spoel ze na met koud water.

Tip 5

Het aansluiten van een fust: draai eerst het koolzuurkraantje en het bierkraantje dicht. Daarna ontkoppelen.

Tip 6

Spoel, voor u een nieuw fust aansluit, eerst de leidingen door met water.

Tip 7

Het spoelen: haal de koppeling van het fust en sluit ze aan op het de spoelkop in de bieropslag. Zet het water op de bierleiding tot het water uit de tapkraan komt.

Tip 8

Laat het water even doorstromen. Sluit de tapkraan en de waterkraan. Haal de koppeling van de spoelkop en sla een nieuw fust aan.

Tip 9

Zet na sluitingstijd op alle leidingen water en spoel deze door. Laat de leidingen nooit ‘vuil’ achter.

Tip 10

Als u de tapinstallatie langere tijd niet gebruikt: eerst doorspoelen, daarna met koolzuur leeg blazen en droog houden.

Tip 11

Laat alle bierleidingen tenminste éénmaal per vier weken reinigen door Tapwacht Service.

Tip 12

Laat de bierleidingen van een fustenkast minimaal éénmaal per acht weken reinigen.

Tip 13

Maak dagelijks de spoelbar aan de binnenzijde goed schoon en vetvrij. Reinig bierkraan (buitenzijde), lekbad, roosters en tapzuil.

Tip 14

Gebruik voor de afschuimer een glazen pul met schoon, helder koud water. Ververs dit water regelmatig.

Tip 15

Maak dagelijks overlooppijp, spoelborstel, afschuimer en afschuimpul schoon. In de vaatwasser of met de hand.

Tip 16

Vervang de spoelborstel tijdig, werk niet met een versleten borstel.

Tip 17

Gebruik voor een gelijkmatige dosering een reinigingsmiddel in tabletvorm in de spoelbar.

Tip 18

Reinig uw bierglazen nooit in de vaatwasser, dat leidt tot schuimproblemen!

Tip 19

Zet bierleidingen die u niet dagelijks gebruikt, op water.

Tip 20

Vergeet niet de binnenzijde van de koelbuffetten, steekgaten en de koelcel regelmatig schoon te houden.

Bron: InBev Nederland

Reageer op dit artikel