artikel

Hoe komt de Café Top 100 2012 tot stand?

Café

De jury van de Café Top 100 wordt gevormd door zeventien mannen en vrouwen. De meesten met een rijk verleden als (top)kastelein en ondernemer. Een aantal won zelf de Café van het Jaar-titel. Met een kennersoog beoordelen zij hun collega’s.

Hoe komt de Café Top 100 2012 tot stand?

Voordag de jury het land ingaat, is er een longlist gemaakt van vele honderden cafés. Jaarlijks komen hier nieuwe cafés bij en vallen zaken af. Alle bedrijven op deze lijst zijn in 2010 meerdere keren bezocht, op willekeurige momenten. In lente, zomer of herfst. Bij mooi (terras)weer en regen. Vaak gaan de juryleden op stap met een tweede persoon (partners en vrienden of vriendinnen) om het cafébezoek zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Juryleden hebben een bepaalde regio of stad toegewezen gekregen om de onderlinge kwaliteit van cafés te kunnen vergelijken. Bezoeken zijn niet aangekondigd en de jury heeft zich niet bekendgemaakt. Regelmatig zijn cafés voor een tweede keer bezocht door een ander jurylid. De minimale bestelling betrof koffie, pils of speciaalbier, frisdrank of wijn. Vaak is er ook geluncht en gedineerd indien het café die mogelijkheid bood.

De jury toetst de cafés op vier belangrijke onderdelen: Gastvrijheid, sfeer, hygiëne en productbehandeling/vakmanschap. Daarnaast kan het jurylid een cijfer geven voor de totaalindruk. Het is vooral in deze categorie dat een begrip als ‘de ziel van een café’ tot uitdrukking kan worden gebracht. In totaal kan een café 200 punten verdienen. Ook moet de jury van ieder bezocht café een beoordeling geven en een advies voor de plaats op de ranglijst. Deze beoordelingen worden ingevoerd op een speciale site die louter beschikbaar is voor de juryleden. De juryleden kunnen hier ook elkaars beoordelingen bekijken en – eventueel – van commentaar voorzien. Of een eigen beoordeling aan toevoegen. Na al het veldwerk is de jury kort na de zomer bij elkaar geweest om te praten over debevindingen. Op grond daarvan is ieder jurylid gevraagd zijn of haar ranglijst nogmaals te toetsen. Een kernjury van vier mensen heeft alle beoordelingen vervolgens doorgenomen en een shortlist gemaakt van bedrijven die in aanmerking komen voor de Top 100, uit de lijst verdwijnen of ‘Aanrader’ worden.

Bij de samenstelling van de Top 100 is gelet op de volgende aspecten:

• de gastvrijheid en sfeer die is ervaren door de jury tijdens de bezoeken.

• de geloofwaardigheid en echtheid van het café – zit er een ziel in het bedrijf?

• het vakmanschap: constante kwaliteit van de bediening, advies over dranken en eten.

• de geschiedenis – hoe lang heeft het bedrijf zich al bewezen?

• de geografi sche spreiding over het land – behoort het café in zijn regio tot de bijzondere?

• is het een café met een actieve kastelein/eigenaar – organiseert hij/zij activiteiten die bijdragen aan binding van bestaande klanten en werving van nieuwe?

• heeft het café een brede klantenkring?

• is het onderscheidend vermogen van het café groot genoeg?

Naast de Top 100 willen we ook een aantal cafés onder de aandacht brengen onder de noemer ‘Aanraders’. Dit zijn bedrijven waarvan de jury meent dat ze (nog) niet in de Top 100 horen, maar die wel de moeite waard zijn om te bezoeken. In deze categorie ook cafés die nog niet zo lang open zijn, of van eigenaar zijn gewisseld. Bedrijven uit de Café Top 100 die in het jaar van jurering een nieuwe eigenaar hebben gekregen, gaan uit de

lijst en krijgen een plaatsje bij de Aanraders. In de relatieve ‘luwte’ van de Top 100 krijgen ze zo de ruimte het bedrijf zich eigen te maken en zelf opnieuw een gooi te doen naar een positie in de lijst. In het algemeen kan worden gesteld dat een zaak drie jaar open moet zijn om in aanmerking te komen voor de Café Top 100.

Reageer op dit artikel