artikel

Inkoop en opslag van bier

Café

Stem de inkoop van uw bier af op op de omloopsnelheid. Controleer deze regelmatig, handel niet op routine. Zorg voor een goede opgeruimde opslagruimte voor uw fusten en tankbierinstallatie.

Inkoop en opslag van bier

Tip 1

Koop uw fusten bier met regelmaat in: per één of twee weken.

Tip 2

Laat geleverde fusten voor gebruik 2 x 24 uur rusten, voor de beste bierkwaliteit en het juiste koolzuurgehalte.

Tip 3

Zorg voor een reservevoorraad van 30 procent van uw normale bieromzet.

Tip 4

Let bij levering goed op de houdbaarheidsdatum op de fusten. Trek bij twijfel aan de bel.

Tip 5

Als u met een traditionele installatie 50 liter fusten niet binnen drie dagen leegtapt, koop dan 20 of 30 liter vaatjes.

Tip 6

Hanteer het principe van First In, First Out: gebruik de eerst geleverde fusten eerst.

Tip 7

Zorg voor een gelijkmatige temperatuur in de opslagruimte. Ideaal is 15 tot 18 graden Celsius.

Tip 8

Hoe lager de opslagtemperatuur, hoe minder tapdruk u nodig heeft. Bij juiste tapdruk stroomt 4 tot 4,5 liter bier per minuut uit de kraan.

Tip 9

Te hoge tapdruk leidt tot overmatige schuimvorming, te lage tapdruk tot ‘plat’ en te bitter bier.

Tip 10

Bij 20 graden Celsius heeft u 2 bar tapdruk nodig, bij 15 graden Celsius is dat 1,5 bar en bij 2 graden Celsius slechts 0,7 bar.

Bron: InBev Nederland

Reageer op dit artikel