artikel

Update gesprekken met bierbrouwers

Café

Eurocommissaris Kroes beboette op 18 april 2007 drie brouwerijen wegens kartelvorming eind jaren negentig. Dit was voor Koninklijk Horeca Nederland (KHN) aanleiding geweest om naast een miljoenen-claim de dialoog te zoeken met de vier grote brouwerijen. Intussen is KHN met alle betrokken brouwerijen, op individuele basis, in gesprek. Het doel is om oplossingen te vinden voor structurele problemen in de biermarkt en het afbouwen van de afhankelijkheid van horecaondernemers van brouwerijen.

Update gesprekken met bierbrouwers

Inhoudelijk wordt er gesproken over:

• Transparante prijsopbouw van pils

KHN vindt dat een netto bierprijs uitgangspunt moet zijn en dat ondernemers een keuze moeten hebben welke diensten en/of producten zij daarnaast willen afnemen. Nu zijn al deze kosten in de verkoopprijs verwerkt, ook al maakt een ondernemer daar wel of geen gebruik van.

• Rol van financier van de brouwerijen afbouwen

KHN wil dat de rol van de brouwer als financier en de rol als leverancier van bier strikt gescheiden wordt. Nu is het zo dat de kosten van financieringen in feite worden versleuteld in de prijzen. Brouwers koppelen aan financiering, bruikleen of borgstelling altijd een bierafname-beding waardoor over prijzen niet meer onderhandeld kan worden. Er wordt gestreefd naar oprichting van een onafhankelijk Horeca Borgstellingfonds waar horecaondernemers kunnen aankloppen voor een borgstelling om (extra) financiering te krijgen.

• Uniforme kelderbier- en tapinstallaties

KHN wil één uniforme kelder- en tapbierinstallatie. Op die manier kan de bestaande bierinstallatie in tact blijven als de ondernemer naar een andere brouwer overstapt. Er vindt dan geen kapitaalvernietiging meer plaats.

• Bierafnameverplichtingen en Europese Vrijstellingsverordening

Bierafname-bedingen zijn nu mogelijk op basis van een Europese vrijstellingsverordening. In 2010 loopt die af. KHN wil met de brouwers tot een gezamenlijke insteek komen bij de aanpassing van die vrijstellings-verordening.

• Imagoverbetering van de horeca

Samen met de brouwers trachten we de horeca waar mogelijk positief in beeld te brengen en het horecabezoek te stimuleren.

Het boeken van resultaten in dit proces vergt tijd, zo laat KHN weten. De gesprekken met de brouwers verlopen in goede harmonie en er is bereidwilligheid van alle partijen om tot resultaten te komen en de biermarkt gezond te maken. Deadlines zijn er niet gesteld. Dit omdat de gesprekken een dermate serieus onderwerp bevatten dat er in alle rust gesproken moet worden. Eerder liet KHN al weten dat gedurende de gesprekken de miljoenenclaim richting de brouwers voorlopig in de koelkast gaat.

Reageer op dit artikel