artikel

Raoul Meester over staand drinken op terras

Café

Commotie in Maastricht afgelopen week. Handhavers van de gemeente sommerden een café in stadsdeel Wyck erop toe te zien dat mensen die bier nuttigen, ook netjes op het terras zitten. Staan mag niet, aldus een regel in de Algemene Plaatselijke Verordening. Horeca-advocaat Raoul Meester van Meester Advocaten in Amsterdam reageert.

Raoul Meester over staand drinken op terras

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Maastricht (de plaatselijke regelgeving) geeft aan dat een terras een deel is van een horecazaak dat buiten de zaak zelf ligt en waar zitgelegenheid wordt geboden voor het eten en drinken. Hier volgt dan uit dat er alleen op een terras gezeten zou mogen worden wanneer er gegeten of gedronken wordt en niet mag worden gestaan.
De vraag is waar een dergelijk verbod op gegrondvest is. Waarom zou de gemeente een dergelijk verbod mogen opleggen? In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat dit alleen kan vanwege dat beperkingen aan horecabedrijven, waaronder dus ook een verbod op staand drinken op terrassen, alleen kunnen als zij gericht zijn op het beschermen van het zogenaamde woon- en leefklimaat en/of de openbare orde.

Als de burgemeester aan kan tonen of in ieder geval aannemelijk kan maken dat een verbod op staand drinken op een terras bijdraagt aan een goed woon- en leefklimaat of een goede openbare orde, dan is het misschien mogelijk dat een dergelijk verbod kan.
Maar dan moet een burgemeester daar wel goede redenen voor hebben. Onlangs heeft de burgemeester van Amsterdam een vergelijkbaar verbod geschrapt, omdat het naar zijn mening niet ging om de vraag of bezoekers staan of zitten op een terras maar om de vraag of er overlast van een terras wordt ondervonden.

Als de horecaondernemer ervoor kan zorgen dat er geen overlast ontstaat vanaf het terras, ook niet als de bezoekers daarop staan, dan is er voor hem geen reden om dat te verbieden. Dit lijkt een terechte opvatting.
Bovendien zorgt een verbod op staand drinken ook voor complicaties in de handhaving. Mogen mensen bijvoorbeeld helemaal niet staan op een terras of mogen ze daar alleen niet drinken? De APV gaat er immers vanuit dat het gebruiken van een terras samenhangt met het eten en drinken op datzelfde terras. Wat nu als een bezoeker van een café wel even op het terras staat, bijvoorbeeld om een sigaretje te roken, maar daarbij geen drankje of hapje nuttigt? Of als mensen op het terras staan te wachten om de zaak binnen te gaan of – nog waarschijnlijker – staan te wachten tot er een tafeltje vrijkomt? Is een horecaondernemer dan ook al in overtreding? En wie gaat dat controleren?

In vergelijkbare procedures in Amsterdam heeft de rechtbank uitgesproken dat er niet zomaar vanuit gegaan mag worden dat staande bezoekers op een terras ook gebruikmaken van het terras in die zin dat ze daar eten en/of drinken. Dat moet zorgvuldig worden vastgesteld, waarbij een horecaondernemer in de gelegenheid gesteld moet worden om toe te lichten wat de situatie ter plekke is op dat moment.
Aan de ene kant is een verbod op staand drinken dus niet makkelijk te handhaven, aan de andere kant kun je afvragen of, als een horecaondernemer dit uit zou procederen, een dergelijk verbod überhaupt wel overeind kan blijven als de ondernemer aan kan tonen dat het voor de overlast van zijn terras en de invloed daarvan op de omgeving niet uitmaakt of er wordt gezeten of gestaan omdat hij de boel nu eenmaal goed op orde heeft.
Bron: Meester Advocaten te Amsterdam, www.meesteradvocaten.nl

Reageer op dit artikel