artikel

Echt ziek of nep ziek?

Café 5214

Het verhaal doet de ronde dat een medewerker zich wel erg vaak en makkelijk ziek meldt en ondertussen nog een baantje ergens anders heeft. Collega’s beklagen zich hierover, want zij moeten vaak op het laatste moment nog op zoek naar vervanging en dat lukt niet altijd. Dan moet je toch met minder mensen hetzelfde werk verzetten. Wat moet ik als leidinggevende nu doen en vooral wat moet ik niet doen?

Echt ziek of nep ziek?

Een dergelijk signaal negeren, zou zeer onverstandig zijn. Onvrede of onrust binnen je team moet zo snel mogelijk weggenomen worden voordat dit soort verhalen een heel eigen leven gaan leiden. Daarnaast wil je natuurlijk een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Ga doordacht te werk. Een paar tips.

Trek het verhaal na

Het risico bij verhalen die rondgaan is dat mensen ze klakkeloos voor waar aannemen. Informeer daarom bij de mensen die het verhaal rondvertellen wat zij precies weten over de mogelijk andere baan van de medewerker en hoe zij dit weten. Heeft iemand deze collega ook echt daar aan het werk gezien, of is het alleen ‘van horen zeggen’?

De informatie die dit oplevert, bevat wellicht aanwijzingen die nagetrokken kunnen  worden om de juistheid van het verhaal te bevestigen of juist te ontkrachten.

Blijf met een open blik je informatie verzamelen. Het gaat er immers om de waarheid boven tafel te krijgen.

Onderzoek de ziekmeldingen

Ga na hoe vaak iemand zich de afgelopen periode feitelijk heeft ziek gemeld. Is daar een patroon in te ontdekken? Gaat het bijvoorbeeld om hele dagen of steeds een paar uur? Meldt iemand zich steeds dezelfde dag in de week ziek of in dezelfde periode in de maand?

Ligt dit aantal ziekmeldingen ook daadwerkelijk boven het gemiddelde ziekteverzuim in het bedrijf?
Mogelijk heeft personeelszaken ook andere informatie die van belang kan zijn bij het beoordelen wat er nu exact aan de hand is. Denk bijvoorbeeld aan loonbeslag.

Gesprek met de betrokkene

Als iemand zich daadwerkelijk met enige regelmaat ziek meldt, is het alleen al uit goed werkgeverschap verstandig om met deze collega om de tafel te gaan. Uit oprechte belangstelling om te horen hoe het met iemand gaat, of er wellicht zaken spelen die zijn weerslag kunnen hebben op het werk.

Zolang je dat gesprek open en oprecht voert, dus zonder ‘verborgen agenda’ om iemand een uitspraak te ontlokken of te betrappen, kan dit heel waardevol zijn.

Lees verder: Tips tegen diefstal door eigen personeel>>

Door Piet van Gelder en Bregje de Lanoy

Piet van Gelder, oud-politieman, schrijft samen met Bregje de Lanoy artikelen voor Misset Horeca over het (zelf) aanpakken van  criminaliteit.

Reageer op dit artikel