blog

Vijf valkuilen bij het afsluiten van een biercontract

Café

Hoewel voor veel horecabedrijven ‘het biercontract’ het belangrijkste leverancierscontract is van de onderneming, blijken ondernemers hier in de praktijk vaak onvoldoende kennis van te hebben. Mede daardoor wordt er ook vaak te weinig aandacht besteed aan deze overeenkomst. De ondoorzichtigheid van de biermarkt maakt het extra lastig om te doorgronden, welke mogelijkheden de overeenkomst zou kunnen bieden. En dat is zonde, want er is vaak flinke winst te behalen!

Vijf valkuilen bij het afsluiten van een biercontract

Hieronder 5 valkuilen, die vaak bij de onderhandelingen door ondernemers voorkomen.


Valkuil 1:

Een slechte voorbereiding!

Zorg ervoor, dat u als ondernemer heel goed op de hoogte bent, voordat u de gesprekken met de brouwerijen aanvangt. Denk daarbij ondermeer aan de volgende informatie:

  • Hoeveel hectoliter bier (= 100 lt.) verkoopt ik per jaar? Is de trend stijgend of dalend?
  • Wanneer eindigt het huidige biercontract? Is door mij aan alle verplichtingen voldaan?
  • Welke wensen heb ik ten aanzien van de deal?
  • Welke brouwerij is “dominant” binnen de Horeca van de regio?
  • Bevindt mijn Horeca bedrijf zich op een A-locatie? Is het een aansprekend bedrijf?
  • Hoe zullen mijn gasten reageren op een eventuele “wisseling” van biermerk?


Valkuil 2:

Alleen gesprekken voeren met de huidige ‘eigen’ brouwerij.

Het loont de moeite om meerdere brouwers uit te nodigen voor de gesprekken over een nieuw biercontract. Ook in het geval je niet van biermerk wil veranderen! Bovendien laat alle partijen vooral ook weten, dat er meerdere ‘kapers op de kust’ zijn, en ook welke.


Valkuil 3:

De eigen wensen bij de samenwerking worden onvoldoende geventileerd in het gesprek.

Ondernemers beginnen de gesprekken vaak met de vraag: “Wat kun je voor mij doen? ”Maar, daar kan een brouwerij op zichzelf niks mee. Je zult wel duidelijk moeten maken wat jouw wensen zijn bij een samenwerking. Een financiering?, een borgstelling?, een goede bierbonus?, etc. Pas dan kan een brouwerij serieus kijken of de wensen passen in de eigen strategie.


Valkuil 4:

“Overvragen”

Sommige horecaondernemers overschatten hun ‘waarde’ voor bierbrouwerijen. Je moet bovenal realistisch blijven in je verwachtingen en wensen ten aanzien van de overeenkomst. Alleen dan word je, als professionele partij, echt serieus genomen door de brouwerijen en zijn ze bereid serieus te kijken naar de mogelijkheden. Zorg er bovendien voor, dat de gesprekken in een goede harmonie en met onderling vertrouwen plaats vinden. Een persoonlijke ‘gunfactor’ heeft uiteraard ook invloed op de uitkomst!


Valkuil 5:

Altijd een biercontract ondertekenen.

Bierbrouwerijen zijn altijd op zoek naar zekerheid ten aanzien van hun afzet. Een afnameverplichting biedt deze zekerheid, en daarom wordt deze afnameverplichting eigenlijk altijd aangeboden. In heel veel gevallen is dit echter niet noodzakelijk. Als de brouwerij geen duidelijke investering moet doen (financiering, brogstelling o.i.d.) is een samenwerkingsovereenkomst ook niet noodzakelijk. Een ‘liberale’ overeenkomst, waar geen afnameverplichting aan vast zit, volstaat in dat geval. Het voordeel daarbij is, dat de ondernemer ‘vrij’ blijft, en de brouwerij dus altijd extra z’n best moet doen om de ondernemer ‘binnen’ te houden.

Kortom: alleen tekenen voor een drankenafname verplichting indien dit strikt noodzakelijk is!

Reageer op dit artikel