blog

Gooi die hectoliterkorting op straat!

Café

Bijna twee derde van de horecaondernemers deelt zijn hectoliterkorting niet met de concurrent. Op de stelling ‘Niemand heeft iets te maken met mijn hectoliterkorting’ op Missethoreca.nl antwoordde 62,5 procent met ‘eens’. En zo spelen de ondernemers de brouwer weer eens in de kaart.

Gooi die hectoliterkorting op straat!

Brouwers zijn er namelijk totaal niet bij gebaat dat de korting die hij geeft op straat komt te liggen. Het ondermijnt hun fantastische onderhandelingspositie. De brouwer is gebaat bij zo weinig mogelijk transparantie. Dus neemt hij de ondernemer in vertrouwen. ‘Jij krijgt de meeste korting van allemaal, maar dat is tussen jou en mij. Dit is hele concurrentiegevoelige informatie!’ Niet dus. Openheid over afnamecondities is de beste manier om de ondoorzichtige biermarkt een stukje transparanter te maken, en dus voor de ondernemer om een beter contract te krijgen.

Wat de gevolgen zijn van de huidige ondoorzichtigheid? Tussen 2008 en 2011 steeg de prijs van een krat Heineken bij C1000 met 15 procent. Het horecafust werd in dezelfde periode 21 procent duurder…rara. Tegelijkertijd mogen accountmanagers geen financieringen en borgstellingen meer geven, maar wel hoge kortingen. Bovendien is elke brouwer op zoek naar een afzetpunt.
Dus stegen de hectoliterkortingen in de horeca naar, in sommige gevallen, ruim boven de €100. Maar dat weet zogenaamd niemand, want niemand deelt die info.

Inmiddels menen kenners dat van de contracten die ondernemers met brouwers hebben, 40 procent gemakkelijk voor verbetering vatbaar is. Maar zijn we nog steeds druk bezig de goede sfeer te handhaven, in plaats van het onderste uit de kan halen. Met alle gevolgen van dien.

Geloof me, vertegenwoordigers zijn getraind in onderhandelen, getraind om zo weinig mogelijk weg te geven. Doe uzelf een plezier en bezorg uzelf een betere onderhandelingspositie. Gooi op straat die hectokorting!

Reageer op dit artikel