blog

Bruikleenovereenkomsten

Café

Onder aanvoering van Koninklijke Horeca Nederland vindt al langere tijd een scherpe discussie plaats over de horecabiermarkt, meer specifiek over de houding van de brouwerijen binnen deze markt. In een eerder stuk heb ik al eens uitgebreid aangegeven, dat wat mij betreft de waarheid hierbij in het midden ligt.

Bruikleenovereenkomsten

Immers, als een horecaondernemer aan de brouwerij vraagt om een financiering of investering, dan is het niet meer dan billijk dat de brouwerij daar dan ook iets voor terug vraagt.

Echter, de laatste tijd word ik steeds vaker geconfronteerd bij mijn cliënten met situaties, waarbij de bruikleengoederen een probleem vormen. Dit is opvallend, want de brouwerijen geven steevast aan, dat zij de biermarkt ook transparanter en liberaler zouden willen zien;  minder investeringen, minder financieringen, en minder huurconstructies. De bruikleenconstructies laten echter op z’n minst zien, dat dit wat de brouwerijen betreft niet automatisch betekent, minder binding van de klant.

Wat kom ik dan veel tegen?
De meeste brouwerijen zijn bereid om, bij de keuze van hun bier op de tap, de benodigde tapinstallaties en koelmeubels aan een horecaondernemer in bruikleen te verstrekken. ‘Bruikleen’ betekent in dit verband, dat deze goederen door de brouwerij ter beschikking worden gesteld om daarmee in het dagelijks gebruik door de horecaondernemer het bier mee te tappen of de dranken mee te koelen. De kosten voor de aanschaf en mogelijke plaatsing van de bruikleen goederen zijn voor rekening van de brouwerij. De brouwerij blijft ook de rechtmatige eigenaar van de goederen. De dagelijkse onderhoudskosten, zoals schoonmaak, spoelbeurten etc., zijn logischerwijs wel voor rekening van de gebruiker, dus de horecaondernemer.

Om deze afspraken te bekrachtigen tussen de horecaondernemer en de brouwerij, wordt een bruikleenovereenkomst door de bruikleengever, dus de brouwerij, opgesteld. Dit is een strikt juridisch document, waarmee de brouwerij ook meer grip op de exploitatie krijgt. Laat daar geen onduidelijkheden over bestaan! Er gaat vaak een ‘bindende’ werking vanuit.

Waar moet je op letten in de bruikleenovereenkomsten?
In de bruikleenovereenkomst staat soms gewoon een dranken-
afname-verplichting
. Er staat dan een passage in als, “De ondernemer verbindt zich om de apparatuur exclusief te gebruiken voor het tappen en koelen van dranken betrokken bij … (naam brouwerij)…” Dit is simpelweg een afnameverplichting;  vaak zelfs met een boeteclausule erbij vermeld!

De nieuwwaarde van de genoemde goederen zijn in veel gevallen omhoog geschroefd. Een simpel onderzoek in de markt naar de prijzen voor deze goederen leert, dat de brouwerijen vaak te hoge bedragen opvoeren. De specificaties van de goederen worden ook niet automatisch verstrekt, en zijn alleen beschikbaar op aanvraag.

Als een ondernemer ervoor kiest om op eigen kosten een tapinstallatie in zijn zaak te plaatsen, zodat hij ook volledig vrij is om te kiezen welk biermerk hij gaat tappen, blijkt dit in veel gevallen niet zo simpel. In veel  bruikleenovereenkomsten staat namelijk, dat alleen de bruikleengever (dus de brouwerij) de keuze heeft tussen overname van de bruikleengoederen of verwijdering.  Verwijdering is echter in de praktijk nooit een optie, ondermeer door de hoogte van de ‘desinvesteringskosten’ bij verwijdering.  U begrijpt,  dat de kosten voor overname van de goederen, al of niet deels afgeschreven, vaak een financieel obstakel voor de ondernemer kunnen vormen.

Overigens heeft de ondernemer natuurlijk geen last van deze situatie indien een nieuwe brouwerij de goederen van de voorgaande brouwer overneemt. Tussen de brouwerijen wordt dan onderling tegen nieuwwaarde met elkaar verrekend, ongeacht de werkelijke waarde. Echter,  dan komt deze verrekende ‘nieuwwaarde’ natuurlijk wel weer te staan op de bruikleenovereenkomst van de nieuwe brouwerij. De situatie is daarmee dus niet wezenlijk verbeterd.

Wat staat u als ondernemer te doen?
Voordat de bruikleenovereenkomst door u wordt ondertekend, dient u bovenstaande punten intensief met de brouwerij te bespreken. U zult er minimaal voor moeten zorgen, dat u zelf kunt bepalen of bij een mogelijke beëindiging in de toekomst de bruikleen goederen verwijderd kunnen worden; en zo ja, dan tegen reële kosten. Het is immers uw zaak! Desgewenst kan ik u hiermee uiteraard ook helpen.

Reageer op dit artikel