blog

De toon van KHN

Café

De branche is enorm gebaat bij een vereniging als Koninklijke Horeca Nederland, eentje die een goed ondernemersklimaat tracht te creëren en de (collectieve) belangen behartigt van de leden. En met name dat laatste doet KHN niet.

De toon van KHN

Maffiabrouwers’ die arme ondernemers ‘uitknijpen als een citroen’ en daarbij gebruikmaken van ‘een pervers systeem’. Krachttermen die het afgelopen jaar door Koninklijke Horeca Nederland gebezigd werden in de discussie met de brouwers. Absoluut dieptepunt was een meer dan beschamende column van een toenmalig bestuurslid, waarin een vergelijking werd gemaakt tussen brouwers en kinderlokkers. Goed, KHN bood voor dat laatste echec excuses aan en de columnist krabbelde later enigszins terug, maar op dat moment was de relatie al lelijk beschadigd.

Brouwers reageren gepikeerd en hebben van de branchevereniging een stok gekregen om flink van zich af te slaan. En daar hebben ze ook gebruik van gemaakt, getuige de interviews die de afgelopen uitgaven in Misset Horeca verschenen.
En dat is jammer. De branche is enorm gebaat bij een vereniging als KHN, eentje die een goed ondernemersklimaat tracht te creëren en de (collectieve) belangen behartigt van de leden. En dat laatste doet KHN niet. Het is prima om een discussie stevig in te zetten en je moet je ook zeker goed kunnen wapenen tegen de grote multinationals. Maar met partijen waarmee ze zou moeten samenwerken tegen zich in het harnas jagen, is de branche niet geholpen.

Toen we, vorige week, navraag deden hierover, reageerde KHN als volgt: we moeten het probleem dat bestaat op de horecabiermarkt niet verengen tot de ‘toon’ van de discussie. Daar heeft de brancheorganisatie absoluut gelijk in. Er spelen inderdaad meerdere en grotere problemen op de biermarkt dan de toon die KHN aanslaat. Maar diezelfde toon draagt niet bij aan een vruchtbare discussie en werkt polariserend. Het is helemaal niet erg als je als branchevereniging en brouwers eens tegenover elkaar komt te staan. Sterker, het zou vreemd zijn als dat niet zo is. Maar als de discussie over de manier van communiceren de aandacht zou afleiden van het daadwerkelijke probleem, bezig dan ook geen toon die ieder niveau ontbeert en focus je op waar je goed in bent: het verder helpen van de branche.

Reageer op dit artikel