blog

Onderhandelen over pilsprijs bittere noodzaak

Café

Het kan verkeren in pilsprijzenland. Dit blad meldde in mei 2012 dat de pilsprijs explosief steeg. Brouwers wezen naar de gestegen grondstofprijzen en de accijnsverhogingen. Branchevereniging KHN reageerde onthutst: ‘De grondstofkosten zijn maar een klein deel van de kostprijs en kunnen nooit de oorzaak zijn voor de excessieve prijsstijgingen.’ Nee hoor, zeiden de brouwers: ‘Voornamelijk de significante stijging van de grondstofprijzen vormt een extra druk op de kosten.’ Dat was 2012.

Onderhandelen over pilsprijs bittere noodzaak

We maken een klein sprongetje naar nu, ruim tweeëneenhalf jaar later. De prijzen zijn wederom gestegen. Echter, de grondstofprijzen zijn helemaal niet gestegen.

Maar wat blijkt: die grondstofprijzen zijn ineens niet meer zo belangrijk als we de brouwers nu mogen geloven: ‘Er zijn heel veel verschillende factoren die de prijs bepalen. Niet alleen accijns of inflatie, of grondstoffen’ of ‘Olieprijzen en gerst zijn momenteel inderdaad lager, maar deze zijn slechts een onderdeel van de totale kostprijs van een fust bier.’

Hoe zo’n prijs dan precies tot stand komt? ‘Daar kunnen we uit concurrentieoverwegingen geen mededelingen over doen’.
En waarom de prijzen zo veel harder stijgen dan de inflatie? ‘Op de prijsstijgingen van de laatste jaren willen we niet concreet ingaan’ of ‘Het is natuurlijk aan iedere brouwer zelf om zijn prijzen te bepalen.’

Die onduidelijkheid is frustrerend en al helemaal voor ondernemers die gebonden zijn aan brouwer door huur, financiering en/of afnameverplichting.

Natuurlijk is de ene korting de andere niet, maar als één ding duidelijk wordt is dat onderhandelen bittere noodzaak is om tot een acceptabele prijs te komen. En ja, als je ‘vrij’ bent, onderhandel je wat makkelijker.

En niet iedereen weet (of wil) het onderste uit de kan te halen. Laat dit dan voor je doen of train je technieken. Ja, dit is een investering, maar het loont niet alleen. Het is tegenwoordig ook bittere noodzaak.

Reageer op dit artikel