blog

Buitengesloten

Café

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat bijna driekwart van de 16-en 17-jarigen in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken. De meeste jongeren zeggen dat ze dat niet zelf hebben gekocht, maar hebben gekregen van ouders, vrienden, broers en zussen.

Buitengesloten

En wat is het advies van de onderzoekers? ‘Controleer vooral de horeca op naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol’. Pardon? Dus om dat minderjarigen alcohol krijgen van ouders, familieleden en vrienden, moeten horecaondernemers strenger gecontroleerd worden. Dat snap ik niet. Uit onderzoek van Misset Horeca blijkt dat het repressieve beleid van de overheid in de vorm van een torenhoge boete van bijna €1400 zijn vruchten afwerpt in de horeca. Van de ondervraagde ondernemers is 40 procent wel eens gecontroleerd, sommigen al zes of zeven keer. Desondanks heeft 93 procent nog nooit een boete gehad.

Het is dan ook frusterend voor horecaondernemers dat het overheidsbeleid steeds maar gerecht blijft op de horeca, en niet op de jongeren of hun ouders. Vooral die laatste groep zorgt voor grote ergernissen. Ouders zijn vaak een doorgeefluik van alcohol, omdat ze vinden dat hun minderjarige kind wel een drankje mag. In restaurants komt het regelmatig voor dat ondernemers hierover moeten discussiëren met ouders.

De verwachting is dat de horeca helemaal gaat stoppen met het toelaten van jongeren onder de 18. Om van het gezeur af te zijn of omdat ze geen zin hebben om als politieagent achter de bar te staan. Van de ondervraagde bedrijven richt bijna niemand zich speciaal op 18-minners. ‘Omdat het geen omzet oplevert,’ reageert een ondernemer. Op die manier wordt een grote groep jongeren buitengesloten. Zij gaan op zoek naar alternatieven, drinken in parken, op festivals, in zuipketen en bij hun ouders thuis. En de vraag is: komen ze nog wel naar de horeca als ze straks 18 zijn?

Reageer op dit artikel