nieuws

Stille armoede in horeca

Café

Ruim twintig procent van de horecaondernemers leeft onder de armoedegrens. Onder werknemers ligt dit percentage op zeven procent. Dat blijkt uit de Armoedemonitor 2007 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Stille armoede in horeca

Vorige week kwam in het nieuws dat ruim honderdduizend ondernemers in Nederland in stille armoede leeft. Een groot deel daarvan is werkzaam in de horeca en de landbouwsector.

Uit de Armoedemonitor 2007 blijkt dat 21 procent van de horecazelfstandigen arm zijn. Hoe de verdeling binnen de sectoren zit, is niet bekend bij het SCP.

Onder werknemers in de horeca leeft zeven procent onder de armoedegrens. Volgens het rapport komt dit onder andere doordat de horeca het grootste percentage banen heeft dat wordt betaald tegen het minimumloon.

Een belangrijke kanttekening is dat de Armoedemonitor 2007 werkt met gemiddelde cijfers over de jaren 2002 en 2003. Het CBS, die belangrijke cijfers aanlevert aan het SCP, beschikt nog niet over actuelere cijfers.

Vorige week riep de SP het kabinet op om meer te doen voor ondernemers die in armoede leven. De SP wil dat ondernemers een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand en kwijtschelding kunnen krijgen van sommige belastingen.

Reageer op dit artikel