nieuws

KHN ziet zuipketenbeleid als tijdbom

Café

Het gedoogbeleid van gemeenten om zuipketen in stand te houden, staat haaks op het doel van het kabinet om jongeren verantwoord met alcohol om te laten. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt dan ook van een tijdbom onder het alcoholmatigingsbeleid.

KHN ziet zuipketenbeleid als tijdbom

Uit een brief op 8 januari van de minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst, aan de Tweede Kamer blijkt dat de minister niet van plan is om de illegale zuipketen aan te pakken, stelt KHN in een gezamenlijk persbericht met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik.

‘We weten allemaal dat hokken en keten aan geen enkele eis voldoen, waarmee onwenselijke en gevaarlijke situaties ontstaan. Met deze brief worden we weer vier of vijf jaar terug in de tijd geworpen’, zegt KHN-directeur Lodewijk van der Grinten.

Van der Grinten vervolgt: ‘Het initiatief wordt volledig bij gemeenten gelegd, terwijl die misschien wel de oorzaak zijn van de ontstane situatie. Nu wordt medio 2009 aan de gemeenten een handreiking aangeboden hoe ze moeten omgaan met de zogenaamde hokken en keten, bijvoorbeeld door te werken aan “veilig alcoholgebruik” in illegale zuipketen. Dat is toch de zotheid gekroond?’

KHN, STIVA en h et Centraal Bureau Levensmiddelen roepen zowel het kabinet als de Tweede Kamer op om de rug recht te houden en te blijven kiezen voor hun eigen beleid van het bedstrijden van alcoholmisbruik onder jongeren. Het actief in stand houden van illegale zuipketen kan nooit onderdeel zijn van goed alcoholbeleid, stelt KHN.

Reageer op dit artikel