nieuws

Hoge Raad: nieuwe zaak rookverbod klein café

Café

De rechtszaken tegen de eenmanszaken De Kachel in Groningen en café Victoria in Breda moeten opnieuw worden bekeken. De Hoge Raad verwees de zaken daartoe dinsdag naar het gerechtshof in Arnhem.

Hoge Raad: nieuwe zaak rookverbod klein café

De cafés De Kachel en Victoria werden eerder door gerechtshoven in respectievelijk Leeuwarden en Den Bosch vrijgesproken van het overtreden van het rookverbod. De tabakswet bood volgens de gerechtshoven onvoldoende ruimte voor een rookverbod voor cafés zonder personeel.

Het Openbaar Ministerie (OM) was het daar niet mee eens en stapte met een cassatieberoep naar de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege oordeelde nu dat de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch de wet niet goed hebben geïnterpreteerd en dat er wel degelijk ruimte is voor een rookverbod voor kleine cafés.

» Feitenoverzicht rookverbod

Reageer op dit artikel