nieuws

Helft cafés leeft rookverbod niet na

Café

Het aantal aangetroffen rokers in cafés en discotheken is afgelopen winter fors toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden. Bij recente observaties van de nVWA blijkt dat er in de helft van de cafés en discotheken wordt gerookt.

Helft cafés leeft rookverbod niet na

In de winter van 2008-2009 ging het nog om een kwart van de aanwezigen. Dat blijkt uit cijfers die de nVWA vrijdagmiddag 28 januari naar buiten heeft gebracht.

De nVWA meldt dat bij 90 procent van alle horecazaken tijdens de wintermeting van 2010/2011 geen rokers aanwezig waren. Alleen in de categorie ‘café en discotheek’ ligt dit percentage met 50 procent beduidend lager. Het branchegemiddelde daalde hierdoor dan ook van 94 procent in de winter van 2008-2009 naar 90 procent nu.

In restaurants daalde het percentage rookvrije observaties van 100 naar 99 procent. In de sector Cafetaria nam het percentage in twee jaar tijd toe van 95 naar 99 procent. Sportkantines bleven staan met 98 procent en Hotel en Recreatie daalde van 98 naar 92 procent.

Om inzicht te krijgen in het naleefniveau van de regels voor de rookvrije horeca liet de nVWA in 25 gemeenten circa zeshonderd horecagelegenheden periodiek onderzoeken. Tijdens het bezoek is geobserveerd of er aanwijzingen waren dat binnen de gelegenheid werd gerookt en welke rookvoorzieningen er werden aangeboden.

Reageer op dit artikel