nieuws

Aanpak lastige gasten slaat aan in Enkhuizen

Café

De aanpak van lastige gasten in de horeca in Enkhuizen slaat aan. Dat blijkt uit de evaluatie van de in 2009 ingevoerde Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Zowel horeca, politie als gemeente zijn tevreden over de aanpak.

Aanpak lastige gasten slaat aan in Enkhuizen

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan heeft gezorgd voor meer wederzijds begrip tussen de deelnemende partijen, zo laat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. De structurele aanpak heeft gezorgd voor een consequente toepassing van ontzeggingen in de horeca aan personen die door hun gedrag de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de horeca negatief beïnvloeden.

Met het opleggen van een toegangsontzegging door de horecaondernemer aan personen die zich niet conform de huisregels gedragen, is een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van overlast.

Als een gast zich misdraagt in één van de aangesloten horecabedrijven is hij voor een bepaalde periode niet meer welkom bij alle deelnemende horecabedrijven in Enkhuizen. Aandachtspunt is dat deze personen wel voor overlast op straat kunnen zorgen.

De horeca heeft wel geconstateerd dat er een stijging plaatsvindt van de drugsgerelateerde overlast. Ook het drinken op straat door alcohol, dat niet afkomstig is uit de horeca, verdient de nodige aandacht, want ook hier is een stijging te constateren, stelt KHN.

Deelnemers aan het ontzeggingenbeleid zijn voortaan te herkennen aan een bordje bij de entree met huisregels met daarop de sticker: ‘Deelnemer Ontzeggingenbeleid’. Deze bordjes worden door Koninklijke Horeca Nederland gratis aan de leden verstrekt.

Reageer op dit artikel