nieuws

Eén rekening voor auteursrechten

Café

Er moet een einde komen aan de wirwar van rekeningen die (horeca)ondernemers nu nog ontvangen voor het gebruik van beeld en geluid in hun bedrijf. En die vaak gebaseerd zijn op verschillende gegevens wat bij ondernemers op onbegrip stuit.

Eén rekening voor auteursrechten

Onder aanvoering van Marco Pastors heeft een werkgroep onderzocht hoe de inning van auteursrechten gemakkelijker kan worden en bovendien duidelijker wordt voor ondernemers. Buma, Sena, Videma. Niet zelden vallen minstens drie rekeningen in de bus. Vaak ook nog gevolgd door minder bekende auteursrechtenorganisaties.

Dat moet afgelopen zijn, zegt Pastors in BS, het blad van Buma-Stemra. Naast raadslid in Rotterdam ook werkzaam bij B&A Consulting waar hij organisatie-advieswerk verricht. ‘Een zaak met drie beeldschermen mag in de toekomst geen drie rekeningen meer krijgen, maar slechts één. En die moet glashelder zijn waarop die gebaseerd is.’

De aanbevelingen van Pastors zijn gedaan op verzoek van branchevereniging Voice. In deze verenging zijn twintig auteursrechtenorganisaties verenigd. Er wordt ook gewerkt aan een certificering van deze collectieve beheersorganisaties, oftewel CBO’s. Pastors: ‘In deze sector hebben mensen vaak niet het idee dat ze iets geleverd krijgen voor die factuur. Ze hebben immers al betaald voor hun muziek, redeneren ze dan.’ De certificering legt vast of een CBO wel een goede klachtenregeling heeft en dat die duidelijk en transparant is.

Reageer op dit artikel