nieuws

Friese stapper wil eerder naar huis

Café

Zelfs de stappers willer eerder thuiskomen van kroeg of discotheek. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research onder 750 Friezen. Ruim 40 procent van de ondervraagden vindt 2 uur ’s nachts een acceptabele tijd om naar huis te gaan.

Friese stapper wil eerder naar huis

De resultaten van het onderzoek werden op 16 juni gepresenteerd op een symposium in De Skans in Gorredijk. 750 Friezen werden ondervraagd, zowel stappers als niet-stappers verdeeld over verschillende leeftijden. 40 procent van hen, zowel jongeren als ouderen, vinden 2 uur ’s nachts een goede tijd.

Ruim 20 procent vindt 1 uur of vroeger ook goed. Ruim een derde wil graag na 3 uur nog in de horeca terecht kunnen. Vier van de tien ondervraagden denkt dat vervroeging van de sluitingstijden de overlast op straat zal beperken. Ruim de helft verwacht dat dat resulteert in een vermindering van het indrinken.

‘De uitslag heeft ons wel verrast. Het betekent dat er ook onder jongeren een ruim draagvlak is voor vervroegde openings- en sluitingstijden in de horeca’, zegt Johan Sieswerda, woordvoerder van Vroeg op Stap. ‘Het gaat om gedragsverandering, ook jongeren willen daaraan meewerken.’

Volgens Sieswerda moeten de uitslagen de Friese gemeentebestuurders het laatste zetje geven voor het afspreken van een uniforme sluitingstijd van twee uur van kroegen in de hele provincie. Vroeg op Stap hoopt dat vervolgens alle gemeenten in Nederland dit voorbeeld gaan volgen. ‘Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, hopen we dat de gemeenteraden ons voorstel aannemen.’

Het merendeel van de 31 Friese gemeenten was present op het symposium van Vroeg op Stap, een initiatief van de bezorgde moeders Hannie Gorter en Myriam Loonen. Verschillende sprekers deden hun verhaal vanuit hun eigen expertise. Kinderarts Tjalling de Vries van het MCL in Leeuwarden hield een voordracht over het fenomeen comazuipen onder jongeren.

Jan Baas, burgemeester van Enkhuizen, sprak namens de tien Noordhollandse gemeenten die al voor vervroegde sluitingstijden hebben gekozen. 2 januari 2010 gaat dit in. Verder gaven Wim van Dalen, directeur STAP, instituut voor alcoholbeleid en Wim van Essen, directeur politie Friesland hun visie. Ook Koninklijke Horeca Nederland was aanwezig.

» Lees in bijgevoegd document hun reactie.

Reageer op dit artikel