nieuws

Horeca en portiers bij geweldsincidenten onterecht in de knel

Café

Door agressief gedrag van uitgaanspubliek ontstaan geweldsincidenten waarvoor de horecaondernemer wordt gestraft. Zelfs tijdelijke sluiting kan de ondergang van de disco of bar betekenen. Dat moet anders, stelt Arjen Appel. Hij staat een getroffen ondernemer bij.

Horeca en portiers bij geweldsincidenten onterecht in de knel

Die ondernemer is Christian Verhoeven, eigenaar van danscafé Playerz in Eindhoven. Die werd onlangs op last van burgemeester Rob van Gijzel via een bestuurlijke maatregel gedwongen om gedurende enkele weken in het weekeinde na middernacht te sluiten. Aanleiding was een incident waarbij de portiers van Playerz buitenproportioneel geweld zouden hebben gebruikt.

Arjen Appel, voormalig politieman en schrijver van een handboek voor sociale hygiëne en horecaportiers, staat Verhoeven bij. Volgens hem wordt een bestuurlijke maatregel ‘te pas en te onpas’ gebruikt. ‘De ene burgemeester doet het zo en de ander weer zo’, aldus Appel. ‘Horeca en portiers zitten zo onterecht in de knel. Er is een grote mate van rechtsongelijkheid.’

‘Maar het belangrijkste is dat de agressor strafbaar wordt gesteld en niet de horecaondernemer en/of de portiers. Door alcohol en drugsgebruik krijgen zij regelmatig met niet te handhaven uitgaanspubliek te maken.’

Appel geeft morgen een persconferentie in Eindhoven om zijn plannen toe te lichten. Hij wil vaststellen:

– wie horecageweld pleegt en wat de aanleiding daarvan kan zijn;

– welke spelers in het geding zijn;

– wie waar verantwoordelijk voor is;

– wie en hoe in gezamenlijkheid horecageweld kan worden aangepakt;

– welke (wettelijke) maatregelen kunnen worden genomen om horecageweld tegen te gaan;

‘Het wordt tijd dat de politiek het probleem van drugs op de politieke agenda zet’, vervolgt Appel. ‘Zo niet, dan zal de burger steeds meer genoodzaakt zijn het heft in eigen hand te nemen, ook wel eigen richting genoemd.’

‘De overheid moet zijn tanden laten zien en zijn verantwoordelijkheid nemen. Zo kan zij daadwerkelijk de ordehandhavers en de burger de bescherming geven die zij verdienen. Tijdens de verkiezingscampagne is weer van alles beloofd, maar concrete maatregelen zijn niet genoemd.’

Reageer op dit artikel