nieuws

KHO verbijsterd over minister Klink

Café

Stichting de Kleine Horeca Ondernemer (KHO) is verbijsterd over het besluit van minister Klink. Deze wijst het bezwaar af dat KHO indiende tegen de boete voor Café De Kachel in Groningen voor overtreding van het rookverbod. Klink gaat hiermee in tegen de adviezen van zijn eigen ministerie.

KHO verbijsterd over minister Klink

De onafhankelijke adviescommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseerde Klink het bezwaar van KHO gegrond te verklaren. Er is in de wetgeving namelijk sprake van een ongelijke behandeling van horecaondernemers zonder personeel ten opzichte van horecaondernemers mét personeel.

Ton Wurtz, bestuurslid KHO, ‘Dit is niet te geloven, minister Klink lapt werkelijk alles aan zijn laars. Eerst gaat de minister lijnrecht in tegen het vonnis van de rechtbank Breda en nu ook tegen het oordeel van zijn eigen adviescommissie. Nu zegt de minister dat we maar niet op de tekst van de wet moeten letten, maar moeten kijken naar het doel en de strekking daarvan.

Grondwet

Ook moeten we volgens de minister niet te zwaar tillen aan de eisen uit de mensenrechtenverdragen en aan onze eigen grondwet. Wij hebben het langzamerhand echt gehad met deze minister die koste wat kost vasthoudt aan zijn inmiddels veelvuldig bewezen slechte wet- en regelgeving.

Bakzeil

Nu dwingt de minister ons om ook hier weer in beroep te gaan, met alle kosten van dien. Het wordt tijd voor de minister om bakzeil te halen zodat de schade voor kleine horecaondernemers nog enigszins kan worden beperkt.”

Ongelijk

In zijn beslissing op het bezwaarschrift heeft de minister laten weten dat hij meent dat in de wet weliswaar sprake is van een verschil in bewoordingen van de verplichtingen voor cafés zonder personeel enerzijds en met personeel anderzijds, maar meent dat inhoudelijk geen sprake is van een ongelijke behandeling. Voor beide soorten cafés geldt volgens de minister dat zij een algeheel rookverbod moeten instellen. Klink acht het daarbij ‘betreurenswaardig’ dat de adviescommissie van VWS meer naar de letter van de wet kijkt dan naar de inhoud en strekking van de verplichtingen.

Meer nieuws over het rookverbod:

Reageer op dit artikel