nieuws

Loonkosten horeca stijgen minder snel

Café

De loonkosten per gewerkt uur in Nederland in de horeca zijn tussen 2001 en 2011 met 20 procent gestegen. Dat is ruim lager dan de gemiddelde toename van 33 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De prijs van arbeid steeg in dezelfde periode met 26 procent, terwijl de consumentenprijzen met 20 procent toenamen.

Loonkosten horeca stijgen minder snel

De verschillen in loonkosten zijn voor een deel te verklaren uit veranderingen in de opbouw van het werknemersbestand, schrijft Beurs.nl op basis van de gegevens van het CBS. De instroom van nieuw personeel, van wie de loonkosten lager zijn dan gemiddeld, zorgt ervoor dat de stijging van de loonkosten per gewerkt uur worden gedrukt.

De afgelopen tien jaar stegen de loonkosten per gewerkt uur gemiddeld met 33 procent. Voor een deel (6 procent) is dit toe te schrijven aan een toename van het aantal ouderen en hoger opgeleide werknemers. De financiële sector is koploper met 50 procent, de horeca scoort 20 procent.

Internationaal niet afwijkend

Internationaal wijkt Nederland niet af van het gemiddelde in de gehele Europese Unie. In Duitsland was de stijging door loonmatiging met 19 procent het laagst. Frankrijk, Spanje en België hadden te maken met een bovengemiddelde stijging.

Reageer op dit artikel