nieuws

Mijdrecht verhuurt discotheekgrond voor 1 euro

Café

De vestiging van een discotheek aan de Veenweg in Mijdrecht is weer een stap dichterbij gekomen. Om geïnteresseerde ondernemers uit te dagen een zo aantrekkelijk mogelijke inschrijving te doen voor het realiseren en exploiteren van een discotheek in De Ronde Venen, heeft het college van B&W besloten de grond aan de Veenweg beschikbaar te stellen tegen een jaarlijkse symbolische vergoeding van €1,-.

Mijdrecht verhuurt discotheekgrond voor 1 euro

In het najaar van 2009 besloot het college al om de grond niet te verkopen, maar een toekomstige exploitant via een openbare inschrijving het recht van opstal te verlenen. Bij het verlenen van recht van opstal zijn verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn de afgelopen periode nader uitgewerkt.

Geïnteresseerden exploitanten kunnen straks bij de openbare inschrijving een bieding uitbrengen op het gebruiksrecht van de grond voor de duur van 40 jaar tegen een vergoeding van € 1,- per jaar.

Op deze wijze blijft de gemeente eigenaar van de grond en kan voorwaarden stellen aan het gebruik van de grond. Aangezien de gemeente een discotheek wenst, is deze bestemming in de toekomst gegarandeerd. De aanvullende voorwaarden gekoppeld aan het recht van opstal, worden de komende periode nader ingevuld. Naar verwachting kan dan voor de zomer de procedure voor openbare inschrijving gestart worden.

Reageer op dit artikel