nieuws

‘Mixdrankbelasting schiet doel voorbij

Café

Bijzondere heffingen op alcoholische mixdrankjes hebben geen invloed op het alcoholgebruik onder jongeren, ze veroorzaken slechts een verschuiving naar andere alcoholische dranken, zegt de Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken.

‘Mixdrankbelasting schiet doel voorbij

Het Duitse centrum voor gezondheidsverbetering bracht eind juni een rapport uit over de extra heffing die de Duitse overheid in 2004 invoerde op flesjes premixen. Sinds toen is de totale hoeveelheid alcohol die Duitse jongeren tussen de 12 en 17 drinken, zelfs gestegen, meldt het rapport.

Ook in Nederland zijn plannen geopperd premixen aan te pakken om drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan. De Commissie Gedistilleerd denkt dat dit geen zin heeft, en verwijst hierbij naar de resultaten van het onderzoek bij de oosterburen..

Scherpe daling

De invoering van de heffing in Duitsland heeft wel geleid tot een scherpe daling in de verkoop van premixen, daar nu de minst door minderjarigen gedronken alcoholische drank. Voor Bacardi was dat reden deze week bekend te maken de Breezer van de Duitse markt te halen wegens tegenvallende verkoopcijfers.

De terugloop in premixgebruik wordt in Duitsland echter ruimschoots gecompenseerd door de consumptie van grotere hoeveelheden andere dranken, met name bier en biermixen.

Voorlichting

De commissie voorziet ook een te verwaarlozen effect bij het weren van mixdrankjes uit de supermarktschappen. Dat zal volgens hen niet leiden tot afname van alcoholgebruik, maar slechts tot verschuiving naar andere dranken.

De Nederlandse gedistilleerdsector zegt actief betrokken te zijn bij diverse initiatieven om alcoholconsumptie onder minderjarigen uit te bannen. De commissie gedistilleerd benadrukt het belang van samenwerking tussen het bedrijfsleven, preventie-instellingen en de overheid.

Voorlichting en handhaving van de regels moet verbeteren, het aanpakken van één type drank heeft geen zin. Beter zou het zijn kopers onder de 16 jaar strafbaar te stellen, meent de commissie.

Reageer op dit artikel