nieuws

Opbrengst bierboetes blijft in Brussel

Café

De boete van 273 miljoen euro die drie Nederlandse brouwers moeten betalen wegens verboden afspraken over de prijzen van bier, gaat niet naar de Nederlandse schatkist, zoals de VVD gevraagd had.

Opbrengst bierboetes blijft in Brussel

Dit blijkt uit het antwoord van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken op schriftelijke vragen van de VVD-Kamerleden Charlie Aptroot en Frans Weekers, die stelden dat het gaat om een Nederlands kartel.

Volgens hen is het dan niet aan de Europese Commissie om onderzoek te doen, maar aan de Nederlandse NMa. Boetes van de NMa vloeien naar de Nederlandse schatkist, die van de Europese Commissie niet.

Volgens Van der Hoeven is er al sprake van toepassen van het Europese kartelrecht, als het kartel de handel tussen lidstaten kan beperken. Bovendien kwam de zaak aan het rollen door een bierkartel in België, waarnaar de Europese Commissie op eigen beweging onderzoek had gedaan.

Zie ook:

‘Opbrengst bierboetes naar kleine brouwers’

Reageer op dit artikel