nieuws

Regels alcoholverkoop mogelijk ingrijpend veranderd

Café

Minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid overweegt de regels rond verkoop van alcohol te veranderen. Als het voor de kastelein, slijter of caissière in de supermarkt niet heel duidelijk is of iemand ouder is dan 25 jaar, moet gevraagd worden naar een legitimatiebewijs.

Regels alcoholverkoop mogelijk ingrijpend veranderd

Dit staat in een voorontwerp van wet, dat het ministerie in een ‘consultatieronde’ bespreekt met de horeca en de levensmiddelenhandel. Het gaat om een uitwerking van de regels zoals ze al sinds 2000 bestaan.

Bier mag niet verkocht worden aan mensen die nog geen 16 zijn en sterke drank niet aan mensen die nog geen 18 zijn. De verkoper moet bij twijfel vragen naar een legitimatie. Het is vaak moeilijk te zien of iemand bijvoorbeeld 17 of 19 is. Daarom wordt nu gedacht aan een andere regel.

Reageer op dit artikel