nieuws

Sjoerd Kooistra pleegde zelfmoord

Café

De politie meldt dat op basis van onderzoek en sectie op het lichaam van Sjoerd Kooistra dat het aannemelijk is geworden dat het om zelfdoding gaat. Volgens de politie wees de vondst van Kooistra maandagmiddag niet eenduidig op een scenario van zelfdoding. Door gevonden afscheidsbrieven en sectie is later zelfdoding vastgesteld. Over de manier waarop de horecabaas zichzelf van het leven beroofde, doet de politie geen mededeling.

Sjoerd Kooistra pleegde zelfmoord

De politie laat weten dat een particulier chauffeur het lichaam van Sjoerd Kooistra maandagmiddag aantrof in de woning, waarna hij de politie alarmeerde. De wijze waarop het lichaam werd aangetroffen gaf aanleiding om een grootschalig opsporingsonderzoek te starten.

De situatie in en rond de woning wees niet eenduidig op een scenario van zelfdoding, meldt politie.nl. Daarom werden aanvankelijk alle opties en scenario’s opengehouden. Ook werd de rechter-commissaris in het onderzoek betrokken.

Afscheidsbrieven

Bij nader onderzoek werden in de woning van Kooistra afscheidsbrieven aangetroffen. Het onderzoek heeft zich onder andere geconcentreerd op de vraag of deze brieven door Kooistra zijn geschreven. Het onderzoekteam meent daartoe te kunnen concluderen op basis van het handschrift evenals op basis van de inhoud van de brieven, meldt de politie.

Het onderzoeksteam heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan en daarbij sporen aangetroffen die het scenario van zelfdoding onderbouwen en in het bijzonder aansluiten op de inhoud van de brieven. Het onderzoeksteam heeft veel betrokkenen en nabestaanden de afgelopen dagen gehoord.

Sporenonderzoek

Ook heeft het onderzoeksteam de activiteiten van Kooistra in zijn laatste dagen in beeld gebracht. Daaruit is niet gebleken van bemoeienis van derden bij het overlijden van de horecatycoon. Ook het sporenonderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd van de betrokkenheid van anderen.

Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is dinsdagmiddag sectie verricht op het lichaam van Sjoerd Kooistra. De patholoog anatoom heeft gerapporteerd dat de aangetroffen sporen op en in het lichaam passen bij zelfdoding. Ook sluiten de bevindingen aan bij de inhoud van eerdergenoemde brieven. Uit piëteit met de nabestaanden zal het onderzoeksteam niet ingaan op details over de doodsoorzaak.

Woensdag overdag wordt het buurtonderzoek afgerond. Tevens maakt het onderzoeksteam een dossier op van alle bevindingen. Het grootschalig onderzoek wordt daarmee afgebouwd en afgerond.

Reageer op dit artikel