nieuws

‘Verbod leidt tot minder jonge rokers

Café

Door een rookverbod in de horeca begint veertig procent minder jongeren met roken dan zonder verbod. Dit beweren Amerikaanse wetenschappers in een gisteren verschenen wetenschappelijk blad.

‘Verbod leidt tot minder jonge rokers

In de Amerikaanse staat Massachuetts geldt voor veel steden al sinds 2004 een rookverbod in de horeca. Soms kunnen bezoekers roken in speciaal daarvoor bestemde ruimtes; in andere steden is roken zelfs toegestaan.

De onderzoekers vergeleken steden waar in de horeca niet gerookt mocht worden met steden waar dat wel mocht. Het onderzoek duurde vier jaar. Enquêtes met 2.791 jongeren uit meer dan driehonderd steden werden ervoor geanalyseerd, meldt het NRC Handelsblad.

In de steden waar roken in de horeca niet mocht, rookten de jongeren beduidend minder dan in steden waar roken toegestaan was. Als speciale rookruimten bestonden, zoals ook veel Nederlandse horecaondernemers willen, had dat geen invloed op het rookgedrag.

Het verbod zorgt dat jongeren die experimenteren met sigaretten geen gewoonterokers worden. Een verbod voorkomt niet dat een jongere een keer een sigaret probeert, maar zorgt dat het bij experimenteren blijft, menen de onderzoekers in hun publicatie in het deze week verschenen meinummer van Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

De wetenschappers vermoeden dat jongeren minder gaan roken omdat ze zich minder bewust zijn van het aantal rokers in de samenleving als er in de horeca niet gerookt wordt. Ook denken ze dat een rookverbod de sociale acceptatie van roken verlaagt. Hierdoor zou een jongere zich bezwaard voelen zijn of haar rookgedrag voort te zetten.

Niet alleen regels in de horeca bepalen of een jongere gaat roken. De onderzoekers vonden dat jongeren erg beïnvloed worden door het rookgedrag van hun ouders en vrienden. Als die roken, zal een jongere ook sneller gaan roken. Daarnaast roken hoogopgeleiden minder en neemt het percentage rokers toe naarmate de jongeren ouder worden.

Meer berichten omtrent roken:

Reageer op dit artikel