nieuws

FNV Horecabond neemt deel aan nieuwe VakBeweging

Café

FNV Horecabond gaat deel uitmaken van de VakBeweging, die voortvloeit uit vakcentrale FNV. De bond behartigt de belangen van bijna 24.000 leden in de horeca, catering en recreatie.

FNV Horecabond neemt deel aan nieuwe VakBeweging

Niet alle negentien bonden die nu nog zijn aangesloten bij de vakcentrale FNV willen mee naar de nieuwe vakbeweging, die toepasselijk VakBeweging is gedoopt. FNV Bondgenoten tekende zaterdag 23 juni de overeenkomst daarvoor. Zij behartigt de belangen van bijna 470.000 leden in de bedrijfssectoren metaal, industrie, vervoer, zakelijke dienstverlening en handel.

FNV Horecabond heeft haar medewerking toegezegd. Dat geldt ook voor Abvakabo FNV (overheden, zorg, kinderopvang, welzijnswerk, nutsbedrijven, post en telecom), FNV Bouw, Algemene Onderwijsbond, FNV Kiem (grafische industrie), Nederlandse Politiebond, AFMP (landmacht, luchtmacht en marine), FNV Zelfstandigen, FNV Marver (Koninklijke Marechaussee), FNV Vrouwenbond, FNV Sport en NL Sporter (topsporters, maar geen profs). FNV Jong wil verder als zelfstandige doelgroep binnen de nieuwe vakbeweging.

Seniorenbond ANBO (183.000 leden), FNV Zbo (ruim 10.000 leden, ZZP’ers in de bouw) en FNB Mooi (zo’n 8.000 leden in de schoonheidsbranche) doen niet mee. De Vereniging van Contractspelers (VVCS) twijfels nog, omdat deze kleine bond met ongeveer twaalfhonderd profvoetballers bang is geen eigen zetel te krijgen in het ledenparlement.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft aangegeven onder voorwaarden mee te willen doen. NVJ behartigt de belangen van ongeveer 6300 leden die werknemer of ZZP’er zijn in de (foto)journalistiek.

De over de grenzen opererende Nautilus International ten slotte zoekt nog uit hoe voorstellen voor de nieuwe vakbeweging zich verhouden tot internationale statuten. Zij is een internationaal opererende bond met 5500 Nederlandse leden in onder meer de koopvaardij, binnenvaart, offshore en waterbouw.

Reageer op dit artikel