nieuws

Horeca heeft weer laagste ziekteverzuim

Café

De horeca heeft wederom het laagste ziekteverzuim van alle beroepsgroepen in Nederland. In het onderwijs is het verzuim het hoogst. Het ziekteverzuimpercentage in heel Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald, tot 3,7 procent.

Van alle 1000 werknemers in Nederland zijn er  37 wegens ziekte thuis. In dezelfde periode drie jaar geleden waren er op 1000 werknemers nog 41 ziek. In de jaren daarna nam dit aantal langzaam maar gestaag af. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Horeca jongste

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs was het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca was het verzuim het laagst. Dit heeft onder meer te maken met de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Het verzuim neemt toe met de leeftijd.

Contract nul uren

Van alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd het laagst bij de horeca. Die van werknemers in het onderwijs is relatief hoog. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-uren contract. Omdat er de werkgever bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek.

Reageer op dit artikel