nieuws

Amsterdam start pilot verruiming openingstijden horeca

Café

De gemeente Amsterdam is 3 juli van start gegaan met een proef voor verruiming van de openingstijden van horecagelegenheden rond het Rembrandtplein.

Amsterdam start pilot verruiming openingstijden horeca

Sinds het weekend van 4 juli lopen op vrijdag- en zaterdagavond hosts op het plein; gastvrouwen en gastheren die mensen welkom heten, op weg helpen als dat nodig is, maar die bezoekers ook aanspreken als ze overlast veroorzaken.

Ontbrekende schakel

Volgens de gemeente zijn de hosts de nog ontbrekende schakel tussen bewoners, ondernemers, bezoekers en handhavers en politie. Het is de eerste zichtbare maatregel die wordt doorgevoerd in het kader van de pilot die het Rembrandtplein mooier, schoner, veiliger en gastvrijer moet maken. Tegelijkertijd worden de openingstijden verruimd voor horecaondernemers die meedoen met de proef en extra verantwoordelijkheid op zich nemen.

Convenant

Op 26 juni hebben politie, horeca en de gemeente Amsterdam een convenant ondertekend. Hierin zijn allerlei afspraken vastgelegd in verband met de driejarige pilot die moet leiden tot een gastvrijer en veiliger uitgaansgebied.

Verruiming openingstijden

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de proef is de betrokkenheid van horecaondernemers. Inmiddels hebben eenentwintig zaken verruimde openingstijden gekregen.

Eisen aan ondernemers

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de ondernemers voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in het convenant. Concreet betekent dit dat horecapersoneel en portiers worden opgeleid zodat zij nog beter geweld kunnen herkennen en voorkomen. Ondernemers moeten verder altijd telefonisch bereikbaar zijn voor omwonenden en serieus reageren op klachten, niet alleen binnen, maar ook voor de deur op straat. Ook mogen ze niet meer meedoen aan pubcrawls en happy hours en mogen ze geen gratis rondjes geven of andere acties houden met alcohol.

Gratis water verstrekken

Personeel mag bovendien geen alcohol drinken tijdens het werk en er moet gratis water verstrekt worden als gasten erom vragen. Ondernemers die zich niet aan de afspraken houden of die overlast in of bij hun zaak onvoldoende aanpakken, kunnen het recht op verruimde openingstijden weer kwijtraken.

Reageer op dit artikel