nieuws

Blog: gesprek met verdachte goed vastleggen

Café

Piet van Gelder, oud-politieman, schrijft een serie blogs op Misset Horeca over het zelf aanpakken van interne criminaliteit, zoals grepen uit de kassa, diefstal van drank, het niet aanslaan van consumpties et cetera. Deel 6, gesprekken goed vastleggen.

Blog: gesprek met verdachte goed vastleggen

Na het vaststellen van een crimineel feit en de beslissing om het zelf aan te pakken volgt gedegen onderzoek. In deze blog het belang van goede gespreksverslagen voor de dossiervorming.

Kapstok

Om een goed informatievergarend gesprek te kunnen voeren, moet je het gesprek goed voorbereiden. Zet vooraf de vragen die je wilt stellen op papier/in een document. Deze vormen een geheugensteuntje voor de onderwerpen die je zeker aan bod wilt laten komen.

Schrijven en interviewen

In de vorige blog heb ik al aangegeven dat het beter is om met twee personen een gesprek te voeren dan in alleen. Doe je het toch alleen, maak dan aan het begin duidelijk hoe je deze beide taken combineert en wat je doet als het luisteren en tegelijkertijd schrijven te snel gaat.

Verslag

Maak zo goed mogelijk aantekeningen van wat gezegd wordt. Blijf daarbij zo dicht mogelijk bij de eigen woorden van de betrokkene. Dat verkleint de kans op interpretaties en aannames.

Vergelijk:
Betrokkene zegt in interview: ‘Die opmerking maakte me nijdig’.
Interviewer noteert: Betrokkene was niet van een dergelijke opmerking gediend.

Je kunt je aantekeningen uitwerken tot een verslag waarbij de vragen en antwoorden zijn verwerkt tot een lopend verhaal. Voeg in dat geval tussenkopjes toe om de afgeronde onderwerpen zichtbaar te maken.

Voorbeeld
Op mijn vraag waar je op die bewuste vrijdagavond om 23 uur was, gaf je aan dat je buiten de terrasstoelen en tafels aan het opruimen was.

Een verslag in ‘vraag-antwoord’-vorm geeft minder ruimte voor eigen interpretatie van de interviewer. Bovendien is op deze manier goed te herleiden op welke vragen de betrokkene antwoord heeft moeten geven.

Voorbeeld
Vraag: Waar was je die bewuste vrijdagavond om 23 uur?
Antwoord: Toen was ik buiten de terrasstoelen en tafels aan het opruimen.

Ik heb tot nu toe stilgestaan bij het doen van bureau-onderzoek en de juridische haken en ogen daarbij, informatievergarende gesprekken voeren en het vastleggen daarvan. Allemaal activiteiten in de informatie/oriëntatiefase. Ter afronding van deze fase is het tijd om de balans op te maken. Dat is het moment om bewust een uitstapje te maken naar de evaluatiefase: wat heb ik nu aan informatie en wat heb ik nog nodig? In de volgende blog bespreek ik de 2e fase: de voorbereidingsfase.

Lees ook:

Deel 5:  De zeven gouden W’s
Deel 4:  Gedraag je als een spons
Deel 3:  Onderzoek doen naar diefstal, mag dat zo maar?
Deel 2:  Effectieve aanpak
Deel 1:   Interne incidenten? Weet wat je moet doen

Op 23 en 24 september houdt Piet van Gelder samen met Bregje De Lannoy een training Fact Finding. 

 

Reageer op dit artikel