nieuws

Klein Brouwerij Collectief voert gedragscode in

Café 2354

Klein Brouwerij Collectief (KBC) voor bierbrouwerijen – met en zonder eigen ketels – is in dertien jaar tijd uitgegroeid tot een groot samenwerkingsverband van bierbrouwerijen en telt meer dan 150 leden. Die groei gaat gepaard met het inslaan van een nieuwe weg. KBW wil onder meer een gedragscode invoeren.

Klein Brouwerij Collectief voert gedragscode in

Volgens de nieuwe voorzitter Michel Ordeman is door de groei van de totale craft bier sector en de groei van de individuele leden, een professionaliseringsslag hard nodig: ‘De afgelopen jaren heeft KBC vooral gedraaid op de vrijwillige inzet van haar leden en we merkten dat door tijdsgebrek nieuwe ambities hierdoor lastig te realiseren zijn. Het bestuur is dan ook erg blij dat de leden unaniem hebben ingestemd met het doorvoeren van een professionaliseringsslag binnen de vereniging’.

Invoeren gedragscode

KBC heeft plannen voor een jaarlijkse conferentie, de ontwikkeling van een eigen index, een nieuwe website, het optuigen van een kennisbank voor haar leden en een meer actieve lobby rondom wet- en regelgeving richting politiek. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid verkend voor het invoeren van een gedragscode die op alle leden van toepassing is.

Kwaliteit onder woorden brengen

‘Het doel van de gedragscode moet zijn: de kwaliteit en professionaliteit van KBC-leden onder woorden brengen en de code leidend laten zijn voor het handelen van onze leden. Het lidmaatschap van KBC moet in die zin ook als keurmerk gaan gelden in een markt waarin de consument steeds vaker vraagt om craft bier (speciaalbier van een zelfstandige brouwerij)’, aldus voorzitter Michel Ordeman.

Samenwerking

Voor de professionaliseringsslag gaat KBC samenwerken met het verenigingsbureau MOS uit Nijkerk. Met het ondertekenen van de overeenkomst op 1 juni is de samenwerking tussen KBC en MOS ook formeel bekrachtigd. Jitze Vellenga, de nieuwe verenigingsmanager van KBC en zelf bierbrouwer, licht toe: ‘De branche is enorm in ontwikkeling en daarbij past een professionele vereniging met duidelijke doelen en ambities.

Reageer op dit artikel