nieuws

Den Haag neemt Drank- en Horecawet onder de loep

Café 2730

De Tweede Kamer praat woensdag 15 februari over de Drank- en Horecawet (DHW). KHN heeft ter voorbereiding een enquête gehouden onder KHN-leden met vragen over de huidige alcoholwetgeving. Met deze uitkomsten is de brancheorganisatie naar Den Haag gegaan. KHN zet in op een nieuwe alcoholwet.

Den Haag neemt Drank- en Horecawet onder de loep

Een met zo min mogelijk regels waarmee wordt gezorgd voor een verantwoorde verstrekking van alcohol.

KHN maakt zich onder andere sterk voor:

  • Afschaffing van de verplichte ID-check (alleen de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 moet strafbaar zijn).
  • Strafbaarstelling van wederverstrekking (ouders of oudere vrienden die doorgeven).
  • Vastlegging van regels voor paracommerciële instellingen in de Alcoholwet (dit moet dus niet worden overgelaten aan gemeenten).
  • Geen verruiming van de mogelijkheden voor blurring met alcohol.
  • Een Alcoholwet waarmee gemeenten worden verplicht om stakeholders (zoals de horeca) te betrekken bij preventie- en handhavingsplannen én om hokken- en ketenbeleid op te nemen in deze plannen (om illegaliteit tegen te gaan)

    Dossier: Drank- en horecawet

‘Blurring’ hot topic

KHN verwacht dat het onderwerp ‘blurring met alcohol’ uitgebreid aan bod komt tijdens het overleg in de Tweede Kamer. De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) is bijvoorbeeld een partij die openlijk pleit voor het versoepelen van de regels tussen retail en horeca met alcohol. De VVD heeft zelfs aangekondigd met een initiatiefwetsvoorstel te komen. KHN is daar voorstander van. ‘Alcohol is geen gewoon product, het heeft een relatie met volksgezondheid. Het is dus niet een product dat zomaar overal en door iedereen verkocht moet worden.’
Consumenten willen het volgens KHN ook niet. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 77 procent niet wil ‘blurren’ tijdens een bezoek aan modezaak of kapper. Ook uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de staatssecretaris blijkt dat 78 procent van het algemeen publiek ‘blurren’ niet normaal vindt. Verder stelt KHN: ‘Blurren lost geen winkelleegstand op. Winkelleegstand komt door 20/30 procent overcapaciteit aan winkels terwijl consumenten steeds vaker online gaan winkelen. Aan meer horeca is geen behoefte.’ Ook de de horeca heeft volgens de brachevereniging geen behoefte om te ‘blurren’. ‘Een ruime meerderheid van KHN-leden (66 procent) heeft hier geen behoefte aan’.

Lees hier alles over Blurring.

Reageer op dit artikel