video

Barista workshop: Bloem

Café

Regionaal Opleidingen Centrum Flevoland waar diverse horecaopleidingen worden gegeven, heeft het dreigement van een leerlingenstop bij het ROC in Almere ingetrokken. Reden is dat het ministerie van Onderwijs de school een lening van 4 miljoen euro heeft toegezegd. Een woordvoerster van ROC Flevoland zei dinsdag dat deze oplossing voorlopig genoeg lucht biedt.

Het schoolbestuur had in januari gewaarschuwd volgend schooljaar met wachtlijsten te gaan werken. ROC Flevoland beweerde toen niet genoeg te hebben aan de rijksbijdrage. Die financiële steun is onder meer gebaseerd op de leerlingenaantallen van enkele jaren geleden. Het aantal jongeren in de snel groeiende stad Almere stijgt jaarlijks echter zo hard, dat de school elk jaar opnieuw centen te kort komt. Daarom wilde het ROC extra geld krijgen.

De ROC-woordvoerster stelt dat haar school tevreden is dat het ministerie van Onderwijs de groeistuipen van de Almeerse vestiging nu onderkent. ROC Flevoland is bovendien positief gestemd dat er op termijn ook een definitieve oplossing komt. ‘De noodzaak van een leerlingenstop is daarom verdwenen’, vindt ze. De invoering van wachtlijsten had naar haar zeggen twee- tot driehonderd jongeren kunnen duperen. Afgaande op de eerste hoeveelheid aanmeldingen, verwacht het ROC in Almere komend schooljaar 15 procent meer leerlingen te herbergen dan nu. ‘Dat getal ligt lager dan gebruikelijk, omdat diverse middelbare scholieren uit voorzorg voor een mbo-opleiding buiten Flevoland.’

Video

Reageer op dit artikel