artikel

Interview met Catering Magazine Award winnaar Bob Hutten

Catering

Mister Catering, algemeen winnaar van de Catering Magazine Award 2000 is Bob Hutten, directeur-eigenaar van Hutten Exclusieve Catering uit Veghel. Het juryverslag over Hutten begon met de zin: ‘Deze man is het, hij heeft het en hij doet het nog ook.’ Zelf denkt Bob Hutten daar een beetje anders over. ‘Eigenlijk zou de Award een bedrijfsprijs moeten zijn.’ Over zijn reis naar Mexico, die hij met de Award won: ‘Ik weet nog niet wat we daar mee doen, maar ik ga in ieder geval niet zelf. Dat zou ik onterecht vinden. Het is niet alleen mijn prijs.’
Over de toekomst van catering zegt Hutten: ‘Catering zal partner worden van de horeca.’

Bob Huttens visie op catering komt tot uiting in zijn bedrijf, Hutten Exclusieve Catering. Dat bedrijf bestaat eigenlijk uit vier bedrijven: de productiekeuken die de naam Culinair Centrum Brabant draagt, een divisie partycatering, een divisie bedrijfscatering en divisie zorgcatering.
Bedrijfsdoel is de ‘culinaire massa’, vers en ambachtelijk geproduceerd. Ofwel zo veel mogelijk keukenomzet. De drie divisies zou je kunnen zien als drie afzonderlijke logistieke kanalen voor de afzet van die culinaire massa. Hét bedrijfsmiddel zijn de medewerkers. Bob Hutten noemt ze ‘samenwerkers’.
De kersverse Catering Magazine Award staat in de hal van het bedrijf, in gezelschap van de Brabantse Kwaliteitsprijs 2000 en de Award voor Grensverleggend Ondernemen, ook 2000.

Waarom noem je jouw ‘samenwerkers’ het voornaamste bedrijfsmiddel?
Wij hebben dit bedrijf samen opgezet. Met z’n allen. Elke afdeling heeft zijn eigen processen moeten omschrijven. Van daaruit zijn we gezamenlijk tot het cateringproces gekomen. Dus bottum up. Niet top-down. Organisatorisch hebben we alles volledig afgetimmerd. De mutaties die we nu nog in onze organisatie hebben, worden voornamelijk veroorzaakt door onze groei, die jaarlijks zo’n 25 tot 30 procent bedraagt.

Wat biedt je jouw mensen concreet wat ze bij een ander niet kunnen krijgen?
Wij hebben een systeem van groene kaarten, waarop iedereen al zijn opmerkingen, vragen en ook kritiek kwijt kan. Door dat systeem is er een volledige openheid binnen het bedrijf. Iedereen krijgt per kwartaal 10 kaarten. Elke kaart wordt 100 procent serieus beantwoord. Ook als iemand zegt dat hij vindt dat hij te weinig verdient. Werktijden worden altijd in overleg bepaald. Iedereen die full-time werkt moet in één jaar 1760 klokjaren draaien. Wij werken echt met elkaar samen.

Is jullie personeelsaanpak relatief duur?
In tegendeel. Want doordat er een constante, directe wisselwerking is tussen mensen en organisatie is iedereen zeer betrokken bij wat hij of zij doet. Dat heeft tot resultaat dat we efficiënt werken. Wij verspillen geen tijd en onze faalkosten zijn te verwaarlozen. Ons ziekteverzuim lag in 1999 bijvoorbeeld op 0,12 procent. Op die manier verdienen we terug wat we aan extra personele lasten kwijt zijn.

Wat voor winst maakt Hutten Catering?
Wij mikken op een jaarlijks netto bedrijfsresultaat van tussen de vijf en zeven procent. Het leven bestaat uit meer dan alleen maar geld verdienen. En we moeten ook langer mee dan vandaag. Ik geloof niet in kortetermijndenken. Wij hoeven trouwens ook niet per se in het bovenste stuk van de markt te zitten. Wij positioneren onszelf net onder het topsegment, zeg maar…

Zou je dat kunnen omschrijven als zakelijk weinig agressief, zoals de Amerikanen dat noemen?
Wij hebben een missie en die zou ik wel van de daken willen schreeuwen. Wij zijn van mening dat onze westerse maatschappij veel van de meest essentiële menselijke waarden uit het oog verloren is. Ik denk dat je daar op bedrijfsniveau op je eigen, bescheiden manier wat aan kunt doen door de mens centraal te stellen. Door modern zakelijk te denken en te handelen. Dat is onze missie. Ik denk dat ons systeem werkt. En dan doel ik op de manier waarop ons bedrijf georganiseerd is, hoe wij binnen ons bedrijf met elkaar omgaan en hoe wij over de klant denken. Dat is de missie. Daarom mag iedereen bij ons in de keuken kijken. Letterlijk en figuurlijk.

Je noemt ook de klant. Hoe denk je dan over die klant?
Laat ik een voorbeeld geven. Als wij een partij verkopen dan praten wij over mensen, over sfeer, over relaties. Moet de gastheer van een bedrijfsfeest bijvoorbeeld ook de buren uitnodigen? Of de burgemeester? Of de ambtenaar waar dat bedrijf zo vaak problemen mee heeft? Enzovoort. Een goed bedrijfsfeest is pure PR. Samen met de gastheer gaan wij een hele waslijst van vaste punten langs. Die standaardlijst neemt letterlijk alles mee wat bij een partij van belang kan zijn. De culinaire invulling komt pas helemaal aan het einde. Dat zou je de sluitpost kunnen noemen, in niet-negatieve zin. Als we al het andere hebben geregeld, laat de klant dat eten en drinken meestal helemaal aan ons over. Voor mij is de klant iemand die ons inhuurt vanwege onze expertise. En dat vertrouwen mag je niet schaden.

En wat is catering voor je, in de bredere zin van het woord?
Catering is food-plus. Catering is beleving. Juist daarom moet je alles organisatorisch volledig hebben afgetimmerd. Want alleen dan heb je tijd voor persoonlijke aandacht. Daarom heeft de traditionele keuken ook geen bestaansrecht meer. Die is organisatorisch maar ook personeelstechnisch uit de tijd. De toekomst is aan de centrale productiekeuken, ten behoeve van allerlei vormen van catering. Ook horeca. Ik zie horeca en catering in de toekomst partners van elkaar worden.

De productiekeuken wordt een soort culinair facilitair centrum?
Ja. Dat zou een prima term zijn.

profiel

Naam:
Bob Hutten

Leeftijd:
34

Functie
Directeur-eigenaar van Hutten Exclusieve Catering, Veghel.

Reageer op dit artikel