artikel

Partycatering volwassen

Catering

In ons land heeft iedere zichzelf respecterende beroepsgroep – van pootaardappelteler tot psycholoog – al eeuwen een eigen beroepsvereniging. Behalve de partycateraars.

Hoewel het eerste partycateringbedrijf al in 1906 werd opgericht, bestond er nog steeds geen eigen vereniging. Men was te druk met de eigen sores, er was te veel broodnijd. Een aantal locale initiatieven strandde. Maar het tij lijkt gekeerd. Het belang van: ‘Samen sta je sterker’ wordt nu toch ook in partyland onderkend. Er komt een begin volgend jaar een eigen Partycatering Collectief!

Eind november kwamen zo’n tachtig partycateraars van ruim 40 bedrijven bijeen in de Amsterdamse Arena. Onder leiding van Maarten Brouwer (Insiro consultancy en bestuurder bij Maison van den Boer) en Harm Heeres (sectormanager van Koninklijke Horeca Nederland) discussieerden zij over de mogelijkheden en doelstellingen van een eigen vereniging. Na afloop van de vergadering mocht CM de Arena betreden. Alsof het afgesproken werk was vlogen op dat moment de complimentjes door de lucht: ‘Prima voorbereiding’; ‘Zeer geslaagde bijeenkomst’ en ‘Goed gedaan!’ De stemming was duidelijk opperbest. Maarten Brouwer: ‘Men was unaniem voor een verenigingsvorm met een eigen kantoorfunctie en een eigen medewerker. Wel zal er aansluiting worden gezocht bij een overkoepelende organisatie zoals Koninklijke Horeca Nederland of de Veneca. Eind maart/begin april willen we de eerste algemene ledenvergadering houden. Dan zullen er statuten en een huishoudelijk reglement moeten komen en zal er een nieuw bestuur gekozen moeten worden.’
Men is dus bereid in de buidel te tasten maar hoe diep is nog niet helemaal duidelijk. ‘Dat hangt nog af van het uiteindelijke aantal leden’, vertelt Harm Heeres. ‘Maar de aanwezigen zijn akkoord gegaan met de gepresenteerde begroting.’

Wie kan lid worden?
Tijdens de bijeenkomst is een definitie van de partycateraar vastgesteld: Partycateraars zijn die ondernemingen die zich hoofdzakelijk bezighouden met gastenverzorging door middel van F&B, eventueel aangevuld met een of meerdere service-elementen, te weten projectorganisatie, locatie, entertainment of decoratie bij gebeurtenissen van tijdelijke aard op locaties die niet primair voor dat doel zijn ingericht
Deze definitie houdt in dat bedrijven die partycatering ‘erbij’ doen, zoals slagers of horeca-ondernemingen, geen lid kunnen worden van de vereniging van partycateraars.
Het Partycatering Collectief, zoals de voorlopige naam luidt, stelt zich ten doel:·

 • Het verbeteren van het imago en het waarborgen van de kwaliteit·
 • Individueel voordeel voor de leden te bewerkstelligen door kennis met elkaar te delen·
 • de herkenbaarheid vergroten ·
 • vertegenwoordiging naar externe instanties.
 • Wat houdt dit concreet in? Maarten Brouwer: ‘We hebben vijf thema’s onderscheiden, namelijk: transparante markt; public relations; CAO; opleidingen en hygiëne, arbo, milieu. Op elk van deze thema’s willen we acties ondernemen, bijvoorbeeld vertegenwoordiging aan de CAO-onderhandelingstafel; gesprekspartner worden voor bestaande opleidingsinstituten; een handboek referentiekader ontwikkelen, themamiddagen organiseren; opzetten van een HAM-wijzer (hygiëne-, arbo- en milieuwijzer). Harm Heeres vult aan: ‘We gaan ons uitdrukkelijke niet met commerciële zaken bezighouden want dat ligt gauw op individueel niveau. Nee, wij richten ons nadrukkelijk op de collectiviteit. Aan consumentenvoorlichting zullen we dan ook niet doen.’Partycateraars die lid willen worden van de nieuwe vereniging en die voldoen aan bovenstaande definitie kunnen zich aanmelden bij:
  Harm Heeres,
  sectormanager Koninklijke Horeca Nederland,
  Postbus 566,
  3440 AN Woerden,
  tel. (0348) 489465,
  e-mail: h.heeres@horeca.org.

  Reageer op dit artikel