artikel

‘Voldoende kansen om moeilijke periode goed te doorstaan

Catering

Afgelopen woensdag presenteerde de Veneca haar jaarverslag. Nederland is in een flinke economische recessie terecht gekomen, die alle sectoren raakt. Al leek het even of de contractcatering de dans zou ontspringen, maar wij bereiden ons toch voor op de noodzaak maatregelen te nemen. Aldus de visie van Veneca-voorzitter Hans Rijnierse in het voorwoord van dit jaarverslag.

‘Voldoende kansen om moeilijke periode goed te doorstaan

Voorwoord Hans Rijnierse Jaarverslag Veneca

Het jaar 2008 was voor iedereen toch een heel bijzonder en turbulent jaar. Het jaar begon ook voor Veneca met zeer positieve verwachtingen. De druk op de arbeidsmarkt werd sterk voelbaar en onze leden moesten alle zeilen bij zetten om op alle locaties een goede en volledige bezetting te realiseren. Het aantal interessante aanbestedingen liet ook een mooie groei zien, waar alle leden van zouden profiteren.Weliswaar is er rond de aanbestedingspraktijk nog wel het een en ander te verbeteren. Door de goede gesprekken die wij konden voeren met PIANOo en diverse aanbesteders wordt merkbaar dat bij nieuwe aanbestedingen zaken wat soepeler beginnen te lopen en er meer kennis ontstaat hoe een aanbesteding voor contractcatering goed neergezet kan worden.

Zo tegen het eind van de zomer kondigde zich een zware storm aan. De financiële wereld kreeg flinke klappen en vervolgens kwam ook Nederland in een flinke economische recessie, die alle sectoren van de economie raakt. Even leek het of de contractcatering de dans zou ontspringen, maar wij bereiden ons toch voor op de noodzaak maatregelen te nemen. De contractcateringbranche weet uit ervaring dat conjuncturele effecten, of het nu gaat om krimp of groei, altijd wat later komen dan elders. Die effecten zijn gelukkig nog niet echt merkbaar geweest in 2008. De branche laat immers over de gehele linie een mooie groei zien, die hoger is dan in 2007. Voor het jaar 2009 kunnen we nu al voorspellen, dat het beeld geheel anders zal zijn en de effecten van de recessie zeker ook voelbaar zullen zijn. De contractcatering-branche heeft in eerdere crisis laten zien dat er voldoende veerkracht is om er weer sterker uit te komen. De verwachting is dat dat ook bij deze crisis het geval zal zijn. Zo blijven wij binnen Veneca veel aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In dit Jaarverslag kunt u lezen wat wij in 2008 hebben opgepakt en gerealiseerd op het gebied van biologisch eten en drinken en Ik Kies Bewust. Opnieuw zijn we actief aan het werk gegaan om te helpen het probleem van overgewicht te verkleinen. Dit laatste heeft echter een veel langere termijn nodig dan een jaarverslag bestrijkt, omdat het een zeer complex probleem is en het heel moeilijk is eenmaal ingesleten gedrags- en eetpatronen te doorbreken. Veneca is in elk geval bijzonder verheugd dat het jaar 2008 succesvol is gebleken. U kunt dit aan onze jaarcijfers goed aflezen. De branche zal daarom naar verwachting voldoende mogelijkheden hebben om ook de komende moeilijke periode goed te doorstaan.Wij hebben er in elk geval alle vertrouwen in en kijken uit naar opnieuw een dynamisch jaar.

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij Veneca zelf. In 2008 hebben wij afscheid genomen van een gerenommeerd Bestuurslid. De heer Van de Ven van Appèl is na vele jaren van inzet voor de vereniging teruggetreden. De heer Bennink, divisiedirecteur Prorest binnen het concern Facilicom, heeft het stokje van hem overgenomen. Wij zijn er zeker van dat de heer Bennink met evenveel verve invulling zal geven aan zijn portefeuilles.

Hans Rijnierse, voorzitter

Reageer op dit artikel