artikel

Hoe verleen je gastvrijheid?

Catering

Gastvrijheid in de zorg is (nog) niet optimaal. 20 procent van de cliënten is ontevreden, terwijl medewerkers beter presteren in een gastvrije omgeving. Wat valt te leren van het Nationaal Zorg Onderzoek?

Hoe verleen je gastvrijheid?

De leerpunten:

  • Kijken we naar de menucyclus en de menukaart in het restaurant, dan is het opvallend dat de helft van de cliëntenraden geen of onvoldoende invloed heeft op hetgeen de cliënten/patiënten elke dag wordt voorgeschoteld.
  • De maaltijd is het hoogtepunt van de dag en de serveerwijze is daarbij zeer bepalend. De voorkeur van de patiënt hangt sterk af van zijn of haar gesteldheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook hier is het weer opvallend dat 42 procent van de cliëntenraden geen of weinig invloed heeft op de manier waarop de maaltijden worden geserveerd.
  • Kwaliteit heeft zijn prijs, en voor kwaliteit moet ook een redelijke prijs worden betaald. Waar in de catering een belangrijke rol is weggelegd voor de ondernemingsraden als het gaat om assortiment en prijs, zien we dat in de zorg de cliëntenraden nog onvoldoende invloed hebben.
  • Belangrijkste bij een maaltijd is voor velen niet eens het genieten van het gerecht, maar het elkaar ontmoeten, het sociale aspect. Belangrijk onderdeel bij het ontmoeten is dat dit gebeurt in een prettige sfeer en omgeving. Wie zou beter weten dan cliëntenraden zélf hoe dit zou moeten? Ook als het gaat om conceptontwikkeling zien wij vanuit Foodstep – op basis van jarenlange ervaring – dat de cliëntenraad erg goed weet op welke wijze sfeer en inrichting bijdragen aan gastvrije concepten. De leeftijd van de cliëntenraad ligt vaak tussen 50 en 70 jaar. Zodoende heb je ook nog fantastisch inzicht in de wensen van de cliënt van de toekomst.
  • Dit geldt zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe restaurantconcepten. Natuurlijk moeten deze toekomstgericht en renderend worden ingezet met goede logistieke systemen, apparatuur die arbeidsproductiviteit verhoogt of arbeid overbodig maakt. Zaken waar een cliëntenraad wellicht niet geheel vakkundig over kan meepraten. Hier is de rol van de cliëntenraad vooral gewenst als het gaat om oog voor detail in de sfeer en aankleding van het zitgedeelte.
  • Gastvrijheid en gastvrije services beginnen bij een visie. Vaak begint deze visie bij de bestuurstafel en wordt deze door kader en middenkader omgezet in actieplannen. Misschien is deze visie wel bedoeld om het de cliënt/patiënt beter naar de zin te maken. Dus hoe is het dan mogelijk dat één op de drie organisaties de cliënt niet actief raadpleegt (meer dan één interview) bij het ontwikkelen en vaststellen van gastvrije doelen: gastvrije medewerkers, gastvrije omgeving.

    Lees het volledige verhaal in de juli editie van Misset Catering.

Reageer op dit artikel