artikel

Discussiestuk. Moet Kamp de cateraars helpen?

Catering

De brancheorganisaties van cateraars, schoonmakers en beveiligers hebben in Den Haag de noodklok geluid. Ze willen de neerwaartse prijsspiraal doorbreken. De organisaties trokken aan de bel bij minister Henk Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en bij vicepremier en minster Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

Discussiestuk. Moet Kamp de cateraars helpen?

Ze komen in het geweer tegen prijzen die alsmaar dalen. De genoemde bedrijfstakken kampen met marges die zwaar onder druk staan. Het gevolg is dat bedrijven elkaar kapot concurreren en dat medewerkers – vooral degenen die sociaal zwak staan – daar de dupe van worden.

De organisaties boden minister Henk Kamp een zogenaamd bidbook aan. Daarin staat dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt en er geen geld overblijft voor de scholing van werknemers. Een aantal oorzaken wordt daarvoor aangedragen. Zo ligt de nadruk bij aanbestedingen te veel op prijs en krijgt kwaliteit te weinig nadruk.

Wat vindt u? Moet minister Kamp optreden of zullen de bedrijven, die dit aangaat, zelf oplossingen aan moeten dragen voor deze neerwaartse prijsspiraal.? En zo ja: wat zouden ze volgens u kunnen doen?

Reageer hieronder

Reageer op dit artikel