artikel

Mokerslag

Catering

Een paar jaar terug was ik hoofdredacteur van een blad voor beleggers. Eén ding viel me toen al op: als de werkelijke wereld niet meer parallel loopt aan de financiële wereld pas dan op!

Mokerslag

Ik noem twee voorbeelden: Spyker en Ahold. Om te beginnen Spyker. Niemand weet hoeveel auto’s dat bedrijf nu echt heeft geproduceerd laat staan verkocht. Toch koopt het voor tientallen miljoenen Saab met het risico honderden miljoenen verlies te gaan lopen. Het voelt niet goed. Ik denk ook aan Ahold onder Cees van der Hoeven. Een concern dat winst op winst leek te maken totdat grootschalige fraude met bonussen bij de Amerikaanse dochter het concern bijna de nek omdraaide. De financiële resultaten liepen niet meer parallel met de reële producten, ik noem ze ‘dozen’ die Ahold kon wegzetten.

Als er dus ergens financiële resultaten worden bekendgemaakt heb ik de neiging altijd de onderliggende ‘dozen’ te tellen. De verkochte dozen leiden tot een omzet. Trek je er de kosten vanaf, dan heb je je winst. Simpel toch?

Waarom zo’n heel verhaal. Cateringcontracten zijn niet altijd even transparant. Ook daar zitten leveranciersbonussen in, managementfees en noem maar op. Juist als de branche in slecht weer komt gaat het wringen bij dit soort intransparante contracten. De neiging is om dan financiële posities in te nemen, niet meer gedekt door verkochte ‘dozen’. Dat hoeft overigens (in eerste instantie) helemaal niet illegaal te zijn. Mijn eigen controller roept altijd: ‘omzet is als sneeuw, het bedekt alles met een mooi wit laagje’.

Men begrijpt dat ik juist in deze tijd van dalende omzetten op zoek ben naar de onderliggende ‘dozen’, de echt verkochte maaltijden, de banqueting, de gemiddelde besteding in het bedrijfsrestaurant etc. Ik hoor daar niet altijd even mooie verhalen over. Veel cateraars concurreren op leven en dood. Een contract wordt soms aangegaan op een nullijn en de winst moet dan uit de banqueting komen. Juist daarop bezuinigen bedrijven nu massaal. Het doet de cateraars echt pijn onderaan de streep. Laten we nu hopen dat ze niet massaal de daadwerkelijke resultaten boekhoudkundig gaan uitstellen of opschroeven. Nogmaals, ook daar zijn legale trucjes voor. Gebeurt het wel dan wordt het uitgestelde pijn en komt de klap straks als een mokerslag aan. Die klap gun ik niemand. Soms is het belangrijk al heel vroeg onder de sneeuw te gaan wroeten. Nog voor het smelt.

Peter Garstenveld

Hoofdredacteur Misset Catering

Reageer op dit artikel