artikel

Nog steeds muziek in de snack

Catering

Tegen de wind in blijven warme snacks overeind in de catering. Het feit dat gezond als belangrijk wordt ervaren, doet daar niet zoveel aan af. De consumptie per persoon stijgt zelfs.

Nog steeds muziek in de snack

Het aanbod van snacks in bedrijfrestaurants bleef gelijk, zo blijkt uit het Nationale Catering Onderzoek (NCO) van Foodstep. In 2008 werd in 81 procent van de bedrijfsrestaurants snacks aangeboden. Het jaar daarvoor was dat percentage even groot. Wel loopt het aantal bezoekers dat snacks koopt, iets terug. 55 procent bestelde in 2008 warme snacks, het jaar daarvoor lag dat percentage op 60. Daar staat tegenover dat de gebruiksfrequentie een lichte stijging laat zien. Die gaat van 1,04 naar 1,17. Deze aanduiding heeft betrekking op het aantal keren per week dat gebruikers snacks bestellen. Consumenten die snacks kopen, doen dat in 2008 dus vaker als in 2007.

Ten aanzien van warme vegetarische snacks is er sprake van een lichte stijging. Ze worden in 31 procent van de bedrijfsrestaurants aangeboden. 18 procent van de bezoekers koopt ze. Ze deden dat in 2008 iets vaker dan in 2007. De gebruiksfrequentie lag in 2008 op 0,91 tegenover 0,79 in 2007.

Verschillen in kanalen

Wat opvalt zijn de verschillen tussen kleine en grote bedrijfsrestaurants. Het aantal kleintjes dat warme snacks aanbiedt, ligt procentueel veel lager dan het aantal groten. 37 procent van de locaties met 5 tot 50 bezoekers biedt snacks aan. Bij restaurants met 200 of meer bezoekers ligt dat percentage op 90. Bij de warme vegetarische snacks liggen deze percentage op zes en 37. In de zorg en het onderwijs worden minder vaak snacks aangeboden dan in de bedrijfscatering. In de zorg gaat het om 86 procent van de locatie, in het onderwijs om 76 procent.

Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn aanzienlijk. 64 procent van de mannen eet snacks in het bedrijfsrestaurant, bij de vrouwen ligt dat percentage op 46. Het percentage vrouwen dat vegetarische snacks bestelt, ligt evenwel hoger: 20 tegen mannen 16 procent. Verder blijkt dat mensen onder de 30 jaar niet de grootste snacketers zijn. 48 procent van deze categorie eet ze. In de categorie 30-45 jaar ligt dat percentage op 59. Bij 45 jaar en ouder op 54 procent.

Reageer op dit artikel