artikel

Slotbijeenkomst project ‘Ouderen en de beleving van voeding’:

Catering

Er wordt veel gesproken over manieren waarop we de ondervoeding bij ouderen in zorginstellingen kunnen aanpakken, maar er wordt nog veel te weinig daadwerkelijk ondernomen. En dat terwijl er volop innovatiekansen liggen voor mkb-ondernemers op dit vlak. Deze conclusies kwamen naar voren tijdens de bijeenkomst ‘Innovatie? Aan tafel!’, die op 29 mei plaatsvond in het kader van het project ‘Ouderen en de beleving van voeding’.

Slotbijeenkomst project ‘Ouderen en de beleving van voeding’:

Syntens, Innoflow en Stichting Zet hebben in het project ‘Ouderen en de beleving van voeding’ de kansrijke gebieden voor nieuwe producten en diensten op het gebied van voeding in zorginstellingen en woonvoorzieningen blootgelegd. Op 29 mei presenteerden de projectpartners in de bijeenkomst ’Innovatie? Aan tafel!’ de tot nu toe verkregen inzichten en de nieuwe initiatieven die zijn voortgekomen uit dit project. De kansen op voedingsgebied blijken te liggen op het gebied van levensmiddelen, maar ook aspecten als beleving, aandacht en ambiance blijken een grote rol te spelen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Enorm potentieel

Edgar Keehnen van marketingbureau Booming Experience sprak op de bijeenkomst over de belevingswereld van ouderen en hoe je daar als ondernemer op kunt inspelen. “De doelgroep 50+ is een fantastische doelgroep, waar een enorm potentieel ligt”, aldus Keehnen. Ook werd tijdens de bijeenkomst een confronterende documentaire vertoond die gemaakt is door Innoflow, waarin reële observaties te zien zijn van ouderen tijdens hun maaltijd.

Provincie moet meer stimuleren

In het forumgesprek dat daarop volgde, werd er volop nagepraat aan de hand van prikkelende stellingen. Het forum bestond uit Marjan Meijs (Secretaris Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant en voorzitter ANBO Brabant), Ad Schots (Directeur verzorgingshuis St. Franciscus), Annelies Hermsen (Food & Experience designer bij Innoflow), Harmen Bijsterbosch (Projectleider Innovatie & Ondernemerschap Provincie Noord-Brabant) en Edgar Keehnen (Strategy Director Booming Experience). Zowel de aanwezige mkb-ondernemers als de zorginstellingen discussieerden volop mee.

Er werd stilgestaan bij onderwerpen als verpakkingen en de rol van de overheid. “De Provincie zou veel meer de gemeenten moeten stimuleren om lokale initiatieven te ondersteunen”, aldus een van de deelnemers, die in Bergeijk een multidisciplinair dienstencentrum ontwikkelt.

Reageer op dit artikel