blog

Kleur

Catering

Terwijl de lente nog wel even op zich laat wachten en Nederland voortsombert over de economie, is Misset Catering zoals u ziet volop in bloei geschoten. We vonden het hoog tijd voor wat meer kleur. En niet alleen omdat we daar zelf zo vrolijk van worden. We hebben vooral voor deze nieuwe, kleurige lay-out gekozen, omdat we meer duidelijkheid wilden bieden in de segmentering die de veelzijdige cateringbranche zo kenmerkt.

Kleur

Ik hoef u niet te vertellen dat partycatering een totaal andere discipline is dan zorgcatering, en dat ook school- en bedrijfscatering zich niet zomaar met elkaar laten vergelijken. Toch houden veel cateraars zich met al deze vier verschillende hoofddisciplines bezig. Werkterreinen lopen in toenemende mate in elkaar over en cateraars zijn continu op zoek naar nieuwe kansen op gebieden die van oorsprong misschien niet tot hun core business zouden rekenen. En dat is natuurlijk ook slim.

Om duidelijk de verscyillen aan te geven tussen zorg-, bedrijfs-, school- en partycatering hebben we vier basiskleuren geïntroduceerd in Misset Catering. Zo kunt u voortaan in één oogopslag zien over welk cateringsegment een verhaal gaat. En ziet u een grieze kleur, dan heeft het verhaal betrekking op meerdere segmenten. Zo kunt u sneller door het blad navigeren en haalt u er precies datgene uit wat u op dat moment bezighoudt. Overigens heb ik nog meer goed nieuws voor u: Misset Catering zal voortaal geen zes, maar acht keer verschijnen. We hebben er twee edities aan toegevoegd, in mei en in oktober, die geheel zullen inzoomen op het snelgroeiende zorgsegment. Wij denken dat iedere cateraar daar zijn voordeel mee kan doen. U begrijpt, ik zie de toekomst zeer zonnig in. Laat maar komen die lente.

Reageer op dit artikel