blog

Blog: ‘Over goede mensen die de goede dingen doen

Catering

In de samenwerking tussen cateraars en hun opdrachtgevers is de softe kant minstens zo belangrijk als de kritische prestatie indicatoren ( KPI) die concreet meetbaar zijn in euro’s, aantallen, procenten of graden. Kritische sociale indicatoren wordt de softe kant wel genoemd (KSI).

Blog: ‘Over goede mensen die de goede dingen doen

Kort samengevat gaan deze over ‘goede mensen en de goede dingen doen’, over communicatie, inlevend vermogen, verbinding kunnen maken, gevoel voor relatie en klant en culturele aspecten. In de vakliteratuur wordt dit ook wel populair ‘het nieuwe meten’ genoemd, nu vooruit dan maar…

Cateraars die vandaag oog hebben voor de sociale factor en hun mensen hierin bewust maken en faciliteren zijn de winnaars van morgen. Ook past sturing op KSI uitstekend bij het regisseur schap dat wordt toegepast in contractmanagement, of zoals wij het noemen contractsupport. Voorbeelden van KSI voor catering zijn onderlinge communicatie, interactie en kennisdeling in het cateringteam, gebruik van nieuwe media, initiëren van project overstijgende kennispitch (cateringmanagers en klanten van verschillende projecten delen hier ervaringen), sparring, reflectie, inspiratiesessies et cetera.

Niet in hokjes

De achtergrond en urgentie van KSI en het nieuw meten zit in het gegeven dat de structuur van een project of organisatie niet meer volledig bepalend is voor sturing en beheersing van culturele en sociale aspecten. Pff.. dit wordt best ingewikkeld en nog wat vaag maar het is wel aan de hand en de moeite waard om aandacht voor te hebben. Ik bedoel hiermee eigenlijk dat mensen zich vandaag de dag minder makkelijk in een hokje laten plaatsen er dient meer oog en ruimte te zijn om je talenten in te kunnen zetten ten gunste van het project . Heb aandacht en benut de kracht van het individu.

Samenwerking

Cultuur kan binnen dienstverleners en op lokale cateringprojecten onmerkbaar aan het schuiven slaan en de KPI alleen geven hiervoor onvoldoende signalen en aanknopingspunten. Aspecten als gebrek aan werkelijke samenwerking, belangstelling en managementaandacht, creativiteit, doorleefde klantgerichtheid, interactie met de omgeving, informatie en verbetering kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Nieuwe kerncompetenties van cateraars en hun mensen dienen zich derhalve aan. Wie heeft bijvoorbeeld het vermogen om in de vluchtigheid van de huidige tijd interactief relevante kennis op te doen, dit effectief te gebruiken en vooral ook te delen. Maar ook hoe nauwkeuriger en vollediger je geïnformeerd bent over wat zich op elk moment afspeelt op je project (en) en bij je klant in huis, hoe beter de dienstverlening neergezet kan worden. Open verbinding met je omgeving.

Interactie

Als management heb je over dat vormingsproces van je mensen niet heel erg veel te vertellen. Niemand vormt zich namelijk op commando. Dit kan hooguit gestimuleerd worden. Je zult er als management kaders voor moeten ontwikkelen om je te onderscheiden op de nieuwe kerncompetenties. Het gaat over ontwikkelen, verbinden met de klant en open communicatie.

Er is een vorm van sociale innovatie nodig, dat mensen slimmer worden met en door elkaar. Dat bereik je alleen maar als medewerkers de wisselwerking met elkaar en hun klanten intensiveren. Interactie is het sleutelwoord. Precies daarvoor is nieuw meten bedoeld: om mensen in beweging te krijgen en verbindingen te maken.

Dat is echt geen kleine verschuiving. Het vergt wezenlijke veranderingen in lang gevestigde patronen van houding, gedrag en denken. Eén ding verandert niet: het gaat over goede mensen die de goede dingen doen.

Reageer op dit artikel