blog

Heilloos

Catering

Waar zijn wij nu helemaal mee bezig? Dat vroeg ik me af toen ik het nieuws rondom het vooralsnog mislukken van de gezonde schoolkantine op middelbare scholen tot mij nam.

Heilloos

Minder dan 10 procent heeft een gezonde schoolkantine. Aanleiding voor het Voedingscentrum om bij minister Edith Schippers te vragen om subsidieverlenging. Prachtig dat er geld vrijkomt voor de gezonde schoolkantine. Het is alleen jammer dat nu al vier jaar lang een naar onze mening heilloze weg wordt bewandeld.

Het is niet voor niets dat Cormet zich vanaf het begin tegen de inhoud en intentie van het Handvest Gezonde Schoolkantine heeft verzet. Reden: er wordt alleen ingezet op een gezond aanbod en veel te weinig op de ontwikkeling van de gezonde leefstijl. Terwijl het naar de mening van Cormet juist daarmee moet beginnen. Want is de definitie van een gezonde schoolkantine nu 
75 procent gezond aanbod of is het 75 procent van de omzet bestaat uit gezonde aankopen?
Cormet maakt zich al jaren sterk voor het laatste. In dat kader stelt het bedrijf zich dan ook op eigen kosten en pro-actief op naar de scholen om in nauwe samenwerking de gezonde school te ontwikkelen. Cormet is ervan overtuigd dat dit wezenlijk zal bijdragen aan de ontwikkeling van de gezonde leefstijl van jongeren.

Zouden onderwijscateraars daarom juist niet een deel van de subsidie, geoormerkt, moeten ontvangen om samen met scholen praktisch, doelgericht en professioneel te werken aan de gezonde school en gezonde jongeren?

Reageer op dit artikel