blog

Wijk

Catering

Elke horecaondernemer wil wel een goed lopend restaurant. Immers een ondernemer neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om dit te bereiken. Logisch. Binnen zorg en welzijn lijkt dit nog niet helemaal duidelijk te zijn.

Wijk

De AWBZ, Wet langdurige zorg en Wmo zijn hot topic. Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en via de Wmo moet dat haalbaar worden gemaakt. Mooi streven? ‘Wel als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt’, wordt er in Den Haag geroepen. Maar is het voor de gemeentes wel duidelijk waar hun verantwoordelijkheid ligt en wat ze daar voor moeten doen? Ik heb er mijn vraagtekens bij.

We komen regelmatig tegen dat een wijkrestaurant wordt gezien als het restaurantje spelen met een groot vrijwillig karakter. Het is toe te juichen dat mensen zich op vrijwillige basis voor anderen inzetten. Wanneer dit is gebaseerd op kostenverlaging is dit niet juist. Gezien de veranderingen die er plaatsvinden, lijkt het me van groot belang dat er goed gekeken wordt naar het doel van het wijkrestaurant. Het gaat dan om het middelpunt van de wijk, wijkbewoners gezamenlijk te laten eten en om ervoor te zorgen dat ‘hulpbehoevenden’ worden voorzien van een heerlijke maaltijd. Hiervoor heb je professionals nodig die zowel aan de voorkant als aan de achterkant het verschil maken. En juist dit laatste kan via de Wmo worden gefinancierd. Hierdoor kan iedereen, elke dag en zelfstandig, genieten van een gezamenlijke maaltijd in haar of zijn WIJK-restaurant.

Reageer op dit artikel