blog

Wat werkt

Catering

De zorg in Nederland gaat zich steeds meer ontwikkelen tot een ondernemende bedrijfstak. Hiervoor is een dwingende noodzaak aanwezig want doorgaan op dezelfde voet is onbetaalbaar.

Wat werkt

Steeds meer zorgondernemingen kijken hoe ze kunnen samen werken met behoud van kwaliteit. Het concept WAT (Working Apart Together) is steeds meer onderdeel van de bedrijfsstrategie.

De WAT-filosofie splitst zich in de zorg nu ook toe op gemeentes, die samenwerken en samen concepten opzetten, welke eenzaamheid tegen gaan. De zorgorganisaties die de bibliotheekfuncties overnemen, de zorgorganisaties die medewerkers met een handicap aannemen en de zorgorganisaties die ruimte over hebben stellen deze beschikbaar aan ondernemingen.

Ook in de wereld van gastvrijheid is men op zoek naar samenwerkingsverbanden, een goed voorbeeld is hierbij Corona waarbij 21 zorgorganisaties nadenken over renderen en innoveren. Met betrekking tot renderen is een zorgscan ontwikkeld zorgscan@foodstep.com, deze geeft op basis van personeel, prijs, product, presentatie en promotie een goed inzicht in ondernemerschap en rendement.

Tevens is men gezamenlijk op zoek naar de Zorgbrasserie van de toekomst, waarbij bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een gastvrije omgeving. Dit met een efficiënt product, inkoop- en presentatieconcept. Ook dit is een WAT’je, samen opgezet vanuit lokale food producenten en leveranciers. Kortom als het buiten regent ben je alleen als organisatie te zwak, dus WAT als strategie. Want WAT werkt!

Reageer op dit artikel